Isnin, Disember 22, 2014

SELIPAR HILANG SELEPAS SOLAT JUMAAT

ببراڤ ميڠڬو يڠ لڤس سليڤر ساي هيلڠ كتيك منونايكن صلاة جمعة د مسجد ڤڠكالن اودارا سوبڠ. يا، "سليڤر جيڤون" يڠ بياسا ايت. چوما، سليڤر ايت كليهاتن بارو ﴿دبلي ببراڤ بولن لڤس دان هاڽ دڤاكاي سوقتو هندق ك مسجد اونتوق برصلاة جمعة سهاج﴾.

ڤواس منچاري دان منينجاو، اخيرڽ ساي مموتوسكن اونتوق بركاكي ايم ساج ك كريتا يڠ دڤركير جاوه دري مسجد. ترجيڠكيت-جيڠكيت كاكي ساي ددرا هاب ڤانس سيمين دان تر تاڤق ڤركير. هاڽ توهن ساج يڠ تاهو بتاڤ ترسيقسا دان مندريتاڽ كاكي ساي. تيدق اوبه ماچم برجالن د اتس بارا اڤي. سوڠڬوه، ملڤوه دان ملچور تاڤق كاكي ساي يڠ مولوس: كمرهن دان كمودينڽ مڠلمبوڠ دڠن اير بيسا ببراڤ جم كمودين.

استري ممببل اڤابيلا ساي چريتاكن كجادين يڠ برلاكو سلڤس صلاة جمعة ڤد هاري ايت. دي تيدق داڤت منريما باڬايمانا دالم كادأن سموا اورڠ ك مسجد دڠن توجوان باءيق; برصلاة جمعة، كمودين سلڤس صلاة، بوليه ڤولا كبس سليڤر اورڠ.

والاوڤون اد راس كچيوا دان تركيلن دالم هاتي، ساي بروسها مڠيكيس ڤراسان ايت دان مموجوق اونتوق ممبواڠڽ جاوه-جاوه. كناڤ؟ كران ساي منريما ايت سباڬاي ابراه دان حكومن ك اتس دوسا-دوسا يڠ تله ساي لاكوكن سلاما اين.

"بيارله، كيت اڠڬڤلاه سباڬاي صدقه ساج كڤد اورڠ يڠ مڠمبيل سليڤر ايت. موڠكين دي يڠ لبيه ممرلوكن سليڤر ايت. سياڤا تاهو دي اد كمضرتن دان مسئله يڠ ممقساڽ مڠمبيل سليڤر ايت. موڠكين جوڬ اورڠ ممينجمڽ اونتوق ك تاندس دان بيليق اير"، كات ساي.

اللهاو اكبر! الله مها بسر دان الله جوڬ مها مڠتاهوي. اڤ يڠ داڤت ساي بلاجر درڤد ڤريستيوا كهيلڠن سليڤر د مسجد اين؟

ايڠتن ساي ترحيمباو ڤد سواتو تذكرة يڠ ساي دڠر د چوروڠ راديو كتيك بركريتا اول ڤاڬي ك ڤجابت ڤد سواتو ڤاڬي. تذكرة ايت برقيصه سكيتر ڤايل دان صفة اورڠ يڠ هندق دتمودوڬ اونتوق منداڤتكن كرجا. ليهت ساج باڬايمانا اورڠ يڠ هندق ڤرڬي برتمودوڬ. دي اكن مڠناكن ڤاكاين يڠ ڤاليڠ چنتيق دان كمس. برتالي ليهير، كاسوت بركيلت، باجو دماسوقكن ك دالم سلوار، برستريك كمس. رمبوتڽ دسيسير راڤي، ڤنمڤيلنڽ دجاڬ سرتا سربا-سربيڽ كمس.

مك، كتيك كيت هندق برجومڤا دڠن الله ڤولا، اڤاكه سموا ايت كيت ڤنتيڠكن؟ كتيك هندق برصلاة، تيدق كيراله سام اد صلاة فرض ليما وقتو اتاو برصلاة جمعة، ادكه كيت [ساي] مڠمبيل كيرا ڤنمڤيلن، چارا برڤاكاين دان ڤرسديان ديري يڠ واجر؟ بوكنله صلاة اياله مڠهادڤ دان منموءي توهن؟ سداڠكن هندق برجومڤا دڠن مأنسي كيت لاڬيكن منجاڬ ڤنمڤيلن دان چارا برڤاكاين، اينكن ڤولا هندق برجومڤا دان مڠهادڤ الله سبحانه واتءالا.

يا، ساي انصاف بهاوا كتيك ك ڤجابت، ساي بركاسوت كوليت يڠ بركيلت، تتاڤي اڤابيلا ك مسجد، ساي هاڽ برسليڤر جيڤون سهاج. موڠكين الله ماهو ممبري ڤريڠاتن دان امران-ڽ كڤد ساي اڬر لبيه برجاڬ-جاڬ دالم ڤنمڤيلن ديري اونتوق منموءي-ڽ.

كدوا، راكن ساي يڠ توروت سرتا بركريتا برسام ك صلاة جمعة ڤتڠ ايت بركات كڤد ساي بڬيني: "نظام، انت نية صدقهكن ساج سليڤر ايت. اي لبيه باءيق بڬيتو كران سسياڤا ساج دان د مان ساج اورڠ مماكاي سليڤر ايت، انت اكن ممڤروليه ڤاهلا صدقه كران ممبري كبايكن كڤد سي ڤماكايڽ. سليڤر انت ايت تله مليندوڠي دان مڽلامتكن كاكي سي ڤماكايڽ درڤد كوتورن دان بهاي. سؤال دي منچوري دان مميليقي بارڠ يڠ بوكن ميليقڽ ايت كيت سراهله كڤد الله".

كتيڬ، اڤ يڠ برلاكو سبنرڽ اداله اوجين دان دوڬان دري الله. يا، كجادين كهيلڠن سليڤر دالم كادأن سڤرتي ايت سبنرڽ ساتو اوجين. الله ماهو مندوڬ كايمانن دان كتقوأن كيت كڤد-ڽ. باڬايمانا، جك دڠن اوجين دان دوڬان يڠ ساڠت كچيل بڬيتو، كيت ممببل، مڠوتوق دان ممبسر-بسركنڽ سهيڠڬ منجادي ڬونوڠ; د مانكه نيلاي ايمان دان تقوى كيت. د مانكه نيلاي ايمان بهاوا الله ايت مها بسر، مها اڬوڠ دان مها بركواس؟ دڠن هاڽ اوجين يڠ سكچيل ايت ساج كيت سوده تيواس؟

كامڤت، ڤد كتيك كاكي ساي منيتيڤ د اتس كريكيل برتر دان برسيمين يڠ ڤانس [سهيڠڬ مڽببكن تاڤق كاكي ساي ملڤوه] مڠيڠتكن ساي كڤد "مها" ڤانسڽ اڤي نراك كلق! اڤ يڠ برلاكو كڤد ساي، ساي بوكنڽ برجالن د اتس اڤي، هاڽ برجالن د اتس كڤانسان. جك ايت ڤون ساي سوده براس ترسيقسا دان ساكيت، واهاي... ممڤوكه لاڬي اونتوق ساي برتروس-تروسن برڬلومڠ دان برادا د دالم دوسا اونتوق "منچابر" ڠري نراك؟ اللهاو اكبر! دمكين، ساي اڠڬڤ اي سباڬاي امران دان ڤريڠاتن الله.

سبحان الله، ساي انصاف دان اكور بهاوا سسوڠڬوهڽ ستياڤ اڤ يڠ برلاكو، والاوڤون كچيل تتڤ ممباوا حكمه دان سبب-موسىبابڽ يڠ باڽق دان برمنفعة; ترڤولڠ دري سودوت مان دان دڠن ڤراسان يڠ باڬايمانا كيت ماهو مليهتڽ.

دمكينله كالاو سليڤر هيلڠ سماس صلاة جمعة.

Tiada ulasan: