Isnin, Disember 22, 2014

KOKOK BERDERAI-DERAI, EKOR BERGELUMANG TAHI

ايم جنتن، صفةڽ برلاڬق، ايڬو دان سنتياس منونجوق ڬاڬه، لبيه-لبيه لاڬي جك هندق مميكت سي ايم بتينا! دڠن بولوڽ يڠ برورنا ورني، دڠن مڬه دان ڬاڬه اي اكن بركوكوق ك سراتا عالم. نامون، دمكين ڬاڬه، مڬه دان چنتيقڽ سي ايم جنتن، ايكورڽ ملريت دان اد كالنيا "مڽاڤو" تاهي يڠ دبيرقڽ سنديري.

ڤريبهاس اين ديانالوڬيكن كڤد مريك يڠ مڬه دان برلاڬق تتاڤي دالم ماس يڠ سام شخصية دان ڤريبادي اتاو كلاكوانڽ تيدكله سمڬه دان سلاڬق دڠن كچنتيكن لوارانڽ ايت.

ڤوليتيك اورڠ ملايو-اسلام نڬارا ڤد هاري اين چوكوڤ برچلارو دان كلام-كابوت، كلوه-كسه دان ڬليسه سأوله-اوله ترچابوت درڤد اكر ڤرينسيڤ دان جاتي ديري. يا، ڤوليتيك يڠ ترچابوت درڤد اكر اڬام اسلام.

سودهله ڤرڬادوهن دان ڤركلاهيان سسام اهلي دالم ڤرتي تيدق ڤرنه سوده-سوده، ڤركلاهيان دان ڤرڬادوهن اين برلنجوتن دڠن اورڠ ساڬام، سباڠسا دان سنڬارا. ڤوليتيك دلتقكن د ڤونچق باڬايكن ايتله سڬالا-ڬالنيا دالم هيدوڤ اين تنڤا مميكيركن بالسن د اخيرة.

لبيه مڠچيواكن، سكاليڤون برديري اتس نام اسلام، اسلام ايت هاڽ تيڠڬل نام كران سيڤق تراجڠ، برتڬڠ اورت دان بركلاهيڽ مريك سام سكالي تيدق منچرمينكن نيلاي-نيلاي اسلام.

مريك بركوكوق برچاكڤ تنتڠ رعيت باوهن يڠ ڤرلو برساتو-ڤادو، بربوات باءيق، كباجيكن، جوجور، أمانه، دان سأومڤاماڽ، نامون ايرونيڽ مريكله يڠ برڬادوه تيدق هابيس-هابيس.

مريك سنديري تيدق بوليه منجادي چونتوه يڠ باءيق اڬر دتلاداني اوليه رعيت. مريك هاڽ ڤنداي برچاكڤ تتاڤي اخلاق مريك چوكوڤ تروق دان ممالوكن ماله سنتياس مڠمبيل تيندقن-تيندقن يڠ مموالكن.

مريك تيدق اوبه عبارت ايم جنتن يڠ بركوكوق بردراي-دراي، تاڤي ايكور برڬلومڠ تاهي!

BERDOSA PADA BULAN BERPAHALA

رمضان، بولن يڠ ممڤوڽاءي باڽق كبركتن. بولن د مان اومت اسلام برلومبا-لومبا منيڠكتكن عبادت خصوص دان مڠڬندقن عبادت سنة; جوڬ ملاكوكن عمل صالح دان كبايكن. سوده تنتوله ڤليق اڤابيلا ساي منجودولكن ارتيكل اين "ڤمبونوه" د بولن رمضان.

اي منجادي ايروني دان كونتراديك سا سكالي صفةڽ. اورڠ مڠجر ڤاهلا دان بربوات كبايكن سداڠكن ممبونوه ڤولا اداله ڤربواتن يڠ بوروق دان بردوسا. يا، موڠكين سچارا لوڬيق عقل كيت تيدق ترفيكير سياڤاكه يڠ سڠڬوڤ ممبونوه اورڠ لبيه-لبيه لاڬي ڤد بولن يڠ مليا دان بركة اين.

بڬيني، ساي ممولاكن سواتو كڽاتأن يڠ كراس د فاچبووق ساي. اي بربوڽي بڬيني: "ايبو باڤ يڠ ممبليكن انق-انقڽ مرچون، سامله دڠن چوبأن ممبونوه انق-انقڽ ايت". يا، ايبو باڤ موڠكين تيدق ممبونوه انقڽ دڠن مقصود ممبونوه يڠ "ريال" اتاو ڽات تتاڤي سكيراڽ انقڽ ايت تربونوه عقيبة برماءين مرچون يڠ دبليڽ، ايتله مقصود ساي بهاوا سي ايبو اتاو باڤ تله منجادي ڤمبونوه!

مك اد ڤولا اورڠ يڠ برتاڽ باڬايمانا دڠن ڤنجوال مرچون، ڤڽلودوڤ مرچون، دان ڤمبوات مرچون؟ بوكنكه كالاو ايبو باڤ يڠ ممبلي مرچون بوليه دكاتاكن سباڬاي "ڤمبونوه" مك مريك يڠ منجوال، يڠ مڽلودوڤ دان منجوال مرچون جوڬ اداله ڤمبونوه!

كالاو ساي دتاڽ سؤالن ايت، ساي منجواب يا!

يا، مريك سموا اداله ڤمبونوه اتاو باكل ڤمبونوه! تيدق كيرا د مان ساج كاتڬوري اندا برادا اصلكن اي اداله سواتو بارڠ يڠا ساڠت بربهاي; ممبهاياكن ڽاوا دان جك باهن يڠ ممبهاياكن ايت دباوا دان دڤونچقان درڤد اندا، مك اندا اداله ڤمبونوه.

انتهله كيت ساڠت حيران د مانكه داتڠڽ بوديا برماءين مرچون لبيه-لبيه لاڬي سمڤنا بولن رمضان يڠ سواجرڽ دڤنوهي دڠن عمل عبادت دان ملاكوكن حال-حال يڠ باءيق-باءيق سهاج؟ اسلام تيدكله مڠاجر اومتڽ برماءين مرچون اونتوق مڽمبوت رمضان اتاو عيدالفطري سكاليڤون. اڤاكه يڠ مرياهڽ دڠن لياوتوڤن مرچون اتاو باكرن بوڠا اڤي د سان سيني؟ د مانكه نيلاي اسلامڽ د سيتو؟ اڤاكه ڤربواتن ايت اكن لبيه مندكتكن كيت دڠن الله سبحان وتعالى؟ ساي راس تيدق.

سابن تاهون، دالم بولن يڠ مليا اين كيت اكن مندڠر دان منونتون سرتا مليهت كانق-كانق يڠ هنچور تاڠنڽ; كودوڠ تاڠنڽ، ترڤوتوس جاري جيمريڽ، ملچور سلوروه بادن، رومه هاڠوس دجيلت اڤي، بوتا مات دان سباڬايڽ. سمواڽ عقيبة مرچون!

ايبو باڤ يڠ ممبليكن انق-انقڽ مرچون اتاو يڠ تيدق ملارڠ انقڽ برماءين مرچون، ايڠتله، موڠكين هاري اين، بولن اين اتاو تاهون اين مريك سلامت. نامون، باڬايماناكه ننتيڽ اڤابيلا سسواتو يڠ تيدق دايڠيني سوده برلاكو؟ باڬيمانكه راسڽ كلق سكيراڽ دتاقدركن انق كيت ماتي عقيبة لتوڤن مرچون يڠ كيت بلي، اتاو جاري اتاو تاڠنڽ ڤوتوس سماس برماءين مرچون؟

ڤد وقتو ايت منڠيس دان مڽسل تيدق برڬونا لاڬي. ناسي سوده منجادي بوبور.

ڤنجوال، ڤڽلودوڤ دان ڤمبوات مرچون، ايڠتله بهاوا اڤ يڠ اندا لاكوكن اداله ڤربواتن يڠ ممبهاياكن ڽاوا اورڠ لاين. دڠن مرچون يڠ اندا بوات، دڠن مرچون يڠ اندا سلودوڤ دان دڠن مرچون يڠ اندا جوال، موڠكين دڠن مرچون ايتله اي مڠاكيبتكن كماتين دان كهيلڠن ڽاوا سساورڠ اڤاته لاڬي اي اداله ڽاوا سأورڠ كانق-كانق يڠ كچيل دان تيدق بردوسا.

مك، اندا اداله ڤمبونوهڽ!

KISAH TERUBUK BAKAR DAN NELAYAN TERBAKAR

ساي ڬيمر مماكن ايكن تروبوق بكر دان لاونڽ چيچه اير اسم. ايبو چوكوڤ عارف دان فهم، جك ساي ڤولڠ ك كامڤوڠ، سيمهاونيا ايبو اكن مڽدياكن ايكن تروبوق بكر بوات ساي، بياساڽ ڤد وقتو ماكن تڠهاري.

اوڤس، ساي تيدق برنية ممنجڠكن چريتا تنتڠ نفسو ترهادڤ تروبوق بكر دان اير اسم. اي سقدر لونترن مقدمة اونتوق ساي هانتركن مقصود يڠ لبيه ترسيرت درڤد اڤ يڠ ترسورت درڤد چريتا ايكن تروبوق بكر اين.

اي جوڬ بوكن سهاج تنتڠ ايكن تروبوق، تتاڤي ايكن-ايكن يڠ لاين جوڬ يڠ دماكن اوليه مأنسي. ايكن كمبوڠ، ايكن بيليس، ايكن باول، ايكن ڤاري، ايكن سياكڤ، ايكن ايت، ايكن اين، دان سباڬايڽ. ماله لبيه عموم سموا جنيس ماكنن يڠ داتڠڽ درڤد اير; اير لاوت اتاو اير سوڠاي.

ڤينديق كات، سموا مأنسي سوك ماكن ايكن سباڬاي سومبر ڤروتيئن يڠ اوتام. ايكن يڠ كيت بلي د كداي، د ڤاسر دان د مان-مان ساج دڠن موده كيت اكن منچوبا ڤلباڬاي ريسيڤي اونتوق مماسقڽ مڠيكوت نفسو دان سليرا كيت. دمي ممنوهي راس سداڤ يڠ كيت نعمتي.

نامون، ڤرنهكه كيت برفيكير جاوه باڬايماناكه ايكن يڠ سداڤ كيت ماكن ايت سمڤأي كڤد كيت؟ يا، دڠن موده كيت بوليه منجواب بهاوا دڠن دويت يڠ كيت اد، كيت بلي ساج ايكن اڤ يڠ كيت سوك د كداي، د ڤاسر اتاو د ڤاسراي.

بتول، اي بوكنله جواڤن يڠ ساله تتاڤي اونتوق توجوان اين ماريله سام-سام كيت رينوڠكن لبيه جاوه سديكيت بهاوا ايكن يڠ كيت بلي د ڤاسر دان د كداي ايت تنتوله داتڠڽ دري ڤمبوروڠ-ڤمبوروڠ ايكن; ڤمبوروڠ ايكن ڤولا ممڤروليهڽ درڤد نيلين. كاتله بڬيتو.

ڤرنهكه كيت برفيكير دان ممبايڠكن باڬايمانا كسوسهن دان كسوكرن سڠ نيلين برتوڠكوس-لوموس دان برتاروڠ ڽاوا د لاوتن يڠ دالم سمات-مات اونتوق ممبريكن كيت ايكن يڠ سڬر دان سداڤ ستله كيت مماسقڽ دڠن ڤلباڬاي ريسيڤي هيبت دان سداڤ چيڤتأن كيت؟

سكالي فيكير، موڠكين كيت تيدق ڤرلو براس اڤا٢ ڤون ترهادڤ نيلين يڠ تورون ك لاوت منچاري ايكن ايت. اڤله يڠ هندق كيت قيصهكن اتاو كيت سوسهكن دڠن كهيدوڤن سڠ نيلين يڠ جاوه درڤد كيت ايت. ايت سوده توڬس دان تڠڬوڠجواب نيلين ايتله. ايتله كرجا يڠ دڤيليهڽ. موڠكين ايتله يڠ كيت فيكير ترهادڤ سڠ نيلين.

سبنرڽ، جاوه درڤد ايت كيت سباڬاي مأنسي تيدق داڤت هيدوڤ سنديرين. الله سبحان وتعالى منجاديكن كيت دڠن سڬالا كلمهن دان ككوراڠن كران هاڽ دي يڠ مها بسر دان مها ڤركاس.

جوسترو، سباڬاي مأنسي اوسهله كيت براس ايڬو دان برلاڬق بهاوا كونونڽ اڤ سهاج يڠ كيت ميليكي دان ڤروليهي د دنيا اين اداله حاصيل قدرة دان اوسها كيت سمات-مات. تيدق. ڤندڠله لبيه جاوه دان لواس. يا، كيت موڠكين برجاي اتس اوسها دان قدرة كيت، تتاڤي سموا اوسها دان قدرة كيت ايت بركاءيتن دڠن اورڠ لاين.

كيت موڠكين برجاي منجادي سساورڠ يڠ ڤنتيڠ، بركواس دان كاي. نامون، ڤنتيڠڽ كيت كران اد اورڠ لاين د باوه كيت. بركواساڽ كيت كران كيت اد اورڠ يڠ دڤرتڠڬوڠجوابكن دان كيت كاي كران كيت بروروسنياڬ دڠن اورڠ لاين; كيت تيدق كاي دڠن سنديريڽ.

اوليه ايت، سباڬاي مأنسي سلالوله برشكور دان برتريما كاسيه. اينله يڠ هندق كيت انجوركن سبنرڽ دان اسلام ساڠت ممنتيڠكن كونسيڤ شكور اين.

جوسترو، كالاو كيت براس سداڤ مماكن ايكن تروبوق بكر برسام چيچه اير اسم، كنڠ-كنڠ دان ايڠت-ايڠتله كڤد سڠ نيلين يڠ تربكر كوليتڽ دجامه منتاري كران منچاري دان منداتڠكن ايكن تروبوق ايت كڤد كيت.

KEDAI ORANG, KEDAI KITA

د مليسيا، اورڠ سلالوڽ مڠڠڬڤ اورڠ ملايو تيدق ڤنداي بركداي اد برنياڬ. تتاڤي كالاو سبوت اورڠ چينا، مك كيت سموا اكن برستوجو بهاوا اورڠ چينا ڤنداي برنياڬ. سسوڠڬوهڽ ايت هاڽله اڠڬڤن دان ڤرسيڤسي سهاج.

حقيقتڽ، هاري اين اد اورڠ ملايو يڠ برنياڬ، اد اورڠ چينا يڠ برنياڬ دان اد اورڠ اينديا يڠ برنياڬ. سموا بڠسا برنياڬ. سؤال جنيس ڤرنياڬان، سؤال سكالا ڤرنياڬانڽ كچيل اتاو بسر، ايت سؤال يڠ لاين ڤولا. ڤينديق كات، سموا اورڠ دان سموا قوم برنياڬ دان بوليه برنياڬ.

سبب ايتله رسول الله سللا اللهاو الايهي والسلام منجوستيفيكاسيكن بهاوا 9/10 ﴿90%﴾ درڤد سومبر رزقي اداله برڤونچا درڤد ڤرنياڬان. والاوڤون سساورڠ ايت موڠكين بكرجا د ڤجابت اتاو د سواتو شريكت سواستا، سبنرڽ سچارا تيدق لڠسوڠ جك دليهت دري اكتيۏيتي شريكتڽ، دي جوڬ سبنرڽ سداڠ برنياڬ.

اڤ يڠ ساي هندق سنتوه د سيني اياله چارا اورڠ كيت ﴿ملايو-اسلام﴾ اين برنياڬ. سستڠه درڤد كيت چوكوڤ ڤانتڠ اڤابيلا كيت بركداي اتاو برڬراي سچارا برسبلاهن دان بردكتن. باڬيڽ، سأوله-اوله ايت اكن منوتوڤ ڤينتو رزقيڽ. سأوله-اوله، بركداي دان برڬراي سچارا بردكتن دان برسبلاهن ايت اكن مڠڬڠڬو "ڤريوق ناسي" سساورڠ.

كيت سلالوڽ ماره اڤايلا اد اورڠ لاين ممبوك ڬراي برسبلاهن ڬراي اتاو كداي كيت. كيت لبيه ماره كالاو بارڠ جوالنڽ ڤون همڤير سام دڠن بارڠ جوالن كيت. ماله، بوكن سهاج ماره، تتاڤي ممباوا دان ملارت-لارت ڤولا دڠن ايموسي يڠ لاين دان منجادي دڠكي، ايري هاتي دان دندم. ماله دالم كيس-كيس يڠ ايكستريم دان ملمڤاو، اد ڤولا اورڠ يڠ ترڬاماق ملاكوكن خرافت دان ڤربواتن شرك سڤرتي مڠڬوناكن بوموه، تڠكل، ڤلاريس دان سباڬايڽ.

ڤدحال، كيت سنديري ڤرنه مليهت اد سبواه سهاج كدايماكن د ساتو-ساتو تمڤت، نامون تيدق اد اورڠ يڠ داتڠ ك ڬراي ترسبوت اتاو ساڠت بركورڠن اورڠ يڠ مڠونجوڠي كداي ترسبوت.

كيت جوڬ ڤرنه مليهت سيتواسي اد باڽق كداي سڤرتي كداي ماكن، ڬراي بواه-بواهن يڠ بردرتن د تڤي جالن، نامون سمواڽ ڤنوه دڠن كونجوڠن اورڠ راماي. سموا كداي دان ڬراي منداڤت ڤلڠڬنڽ ماسيڠ-ماسيڠ.

جادي، رزقي كيت دالم بركداي دان بيڬراي بوكنله دتنتوكن اوليه فكتور اورڬ لاين ممبوك كداي برسبلاهن دڠن كداي كيت. رزقي يڠ مطلق اداله اتس ككواسأن دان كتنتوان الله سبحانه واتءالا. تيدق ڤرلو بوموه، تيدق ڤرلو تڠكل، تيدق ڤرلو ڤلاريس.

اوسهاڽ اداله دڠن مڽدياكن بارڠن جوالن اتاو ممبري ڤرخدمتن يڠ ترباءيق. إخلاص. كيت موڠكين بوليه ممبواتكن ڬراي كيت لبيه مناريق دڠن مڠڬوناكن كرياتيۏيتي يڠ كيت اد. أومڤامڽ موڠكين دڠن چارا كيت مڠهياس ڬراي اتاو كداي كيت. موڠكين جوڬ دڠن ڬنجرن ديثكاون اتاو ڤروموسي. موڠكين جوڬ دڠن خدمت دان لاين يڠ باءيق. اتاو اڤ سهاج يڠ ممبوليهكن كيت بوات اصلكن ڬراي اتاو كداي كيت كليهاتن مناريق دان ايستيميوا.

ڤوكوقڽ رزقي ستياڤ درڤد كيت سوده دجنجيكن اوليه الله. بتولكن نية، إخلاصكن ڤرخدمتن، ان شاءالله اكن اد كبركتنڽ.

DUIT CAP KAPAL LAYAR

دويت اتاو واڠ روڤاڽ منجادي "كواس" يڠ ساڠت بسر دالم كهيدوڤن د دنيا اين، كيني. سهيڠڬ كران "ككواسأن دان كبسرنڽ"، دويت دأڠڬڤ سڬالا-ڬالنيا ايايت سباڬاي ڤرانتارا اونتوق منداڤت دان ممڤروليه سڬالا-ڬالنيا. سهيڠڬ اورڠ كادڠكالا لوڤا دان تڠڬلم لنتس مڠڠڬڤ اڤ ساج يڠ دلاكوكن اداله اونتوق دويت. سڬالا-ڬالنيا كران دويت!

سهيڠڬاكن جوڬ، دويت درڤد ڤرانتارا اونتوق منچاڤأي اتاو منداڤتكن سسواتو، دويت جوڬ برتوكر منجادي متلامت. يا، متلامتڽ اداله دويت دان واڠ. اڤ ساج يڠ دي لاكوكن، اداله اونتوق منداڤتكن دويت سهاج. هاڽ ايت سهاجله دلاكوكن. بواتله اڤ ڤون دان كاتله اڤ ڤون، اصلكن اي منداتڠكن دويت، مك دي اكن ملاكوكنڽ.

د سيني ساي تيدق اكن ممبيچاراكن دويت سباڬاي متلامت اتاو كناڤ اورڠ منجاديكن دويت سباڬاي متلامت. چوما كالي اين ساي هاڽ ماهو مليهت دويت سباڬاي سبواه كاڤل لاير يڠ برلاير د سبواه لاوتن. ساي ڤرنه برسام دڠن سأورڠ تبليغ. ڤڠالمن بركريتا دڠنڽ همڤير سيڤروح هاري ممبواتكن باڽق ڤركارا يڠ ساي داڤت بلاجر دڠنڽ. ڤنداڠن دان ڤنداڤتڽ تنتڠ دويت سوڠڬوه ممبري كسن كڤد ساي سهيڠڬ ساي ماهو منچوريتكنڽ د سيني.

كاتڽ ديري كيت ﴿مأنسي﴾ اين عبارت كاڤل لاير سهاج دان دويت اتاو واڠ ايت عبارت اير لاوت. كاتڽ، ڤرهاتيكن باڬايمانا كاڤل برلاير د لاوتن. ڤرهاتيكن باڬايمانا ڤراهو اتاو سمڤن برلاير د سوڠاي-سوڠاي. ڤراهو، سمڤن، فيري، موتوربوت اتاو كاڤل تيدق داڤت برڬرق تنڤا اير. بڬيتوله كهيدوڤن ڤد ماس كيني.

دالم كهيدوڤن ڤد ماس كيني كيت ممرلوكن دويت اتاو واڠ. سڤرتي كندرأن-كندرأن اير يڠ دسبوتكن تادي، اي تيدق داڤت برڬرق جك تياد اير، سام جوڬله دڠن كهيدوڤن يڠ موڠكين سوكر هندق دتروسكن جك تيدق اد دويت.

چوما، كات ڤڠامال تبليغ تادي ليهت جوڬ سباڽق مان اير يڠ دڤرلوكن اونتوق برڬرق. كالاو كيت هاڽ سمڤن اتاو ڤراهو سهاج، كيت موڠكين تيدق ممرلوكن اير يڠ باڽق اونتوق برڬرق، ماله كيت جوڬ موڠكين تيدق داڤت ممباوا سمڤن اتاو ڤراهو ك تڠه لاوتن ﴿يڠ ايرڽ باڽق﴾ كران موڠكين سمڤن اتاو ڤراهو ترسبوت هاڽ اكن كارم سهاج ننتيڽ.

تتاڤي، كاڤل لاير اتاو كاڤل مودن يڠ بسر-بسر ماس كيني، سوده تنتو اي ممرلوكن اير يڠ لبيه باڽق اونتوق برڬرق. كاڤل يڠ بسر ايت تيدق داڤت برڬرق جك اي هاڽ د سوڠاي اتاو تاسيق يڠ كچيل سهاج. دڠن كاڤسيتيڽ يڠ بسر اي ممرلوكن رواڠ يڠ لواس، بسر سرتا اير يڠ باڽق دان دالم.

جوسترو، كالاو كيت تاڽكن كڤد ديري كيت، ادكه كيت دان كهيدوڤن كيت اين هاڽ سڤرتي سبواه سمڤن، ڤراهو، راكيت اتاو كاڤل؟ معنىڽ كيت تاڽكن كممڤوان كيت سوڤاي كيت يڠ مننتوكن كواڠن هيدوڤ كيت، بوكنڽ كواڠن يڠ مننتوكن هيدوڤ كيت.

كالاو كيت هاڽ سمڤن اتاو ڤراهو، بوات اڤ كيت مڠمبيل ريسيكو برلاير د لاوتن يڠ دالم دان لواس كران اخيرڽ موڠكين موت ساج يڠ كيت تمڤه. كالاو دالم هيدوڤ كيت ميمڠ كيت مڠنداليكن كاڤل-كاڤل يڠ بسر ايايت ممڤوڽاءي ڤرنياڬان يڠ بسر، مك لايكله كيت بلاير د لاوتن يڠ لواس دان دالم ايت.

فلسفه درڤد تمثيلن كندرأن اير دڠن كوانتيتي اير اين ممبريكن كيت ابراه دان ڤڠاجرن بهاوا كيت تيدق سمستيڽ ممرلوكن واڠ يڠ ترلالو باڽق دالم هيدوڤ كيت. اي برڬنتوڠ كڤد كڤرلوان دان كممڤوان كيت اونتوق منروسكن هيدوڤ ايت سنديري. كيت سنديري يڠ ڤرلو مننتوكن جالن دان چارا اونتوق كيت بلاير اتاو برادا د اتس اير ايت. كالاو كيت هاڽ مڠيكوت اير اتاو مڠيكوت اروس، ايتله يڠ سريڠ ممباوا كيت كڤد جالن يڠ سست دان اخيرڽ كيت منجادي كارم دان لمس.

سام اد سمڤن، ڤراهو، راكيت، موتوربوت، كاڤل لاير، كاڤل دان سڬالا ماچم كندرأن اير يڠ لاين، اي تتڤ برهادڤن دڠن اروس، ڬلورا اتاو اومبق. اين چابرن بردويت! دالم برسمڤن اتاو برڤراهو د سوڠاي-سوڠاي، كيت سلالوڽ مڠلق منوڠكه اروس كران كيت تاهو ڤنت، ڤايه دان سوسهڽ اونتوق مڠنداليكن ڤراهو اتاو سمڤن دالم كادأن منوڠكه اروس. لاينله كالاو كيت ممڤوڽاءي انجين يڠ تيدق ممرلوكن قدرة كيت اونتوق مندايوڠ. كاڤل د لاوتن جوڬ برهادڤن دڠن ڬلورا دان اومبق. اد كالنيا اومبق منجادي بسر ماله منجادي تسونامي سهيڠڬ كاڤل-كاڤل بسر جوڬ بوليه منجادي كارم.

جادي، بڬيتوله واڠ اتاو دويت دالم كهيدوڤن كيت اين. ماريله كيت مليهت كڤرلوان كيت كڤد دويت اتاو واڠ ايت دالم كونتيك س ممهمي بهاوا كيت اداله ساله ساتو كندرأن اير ترسبوت دان كيت سنديري يڠ ڤرلو مننتوكن باڽق مان اير يڠ كيت ڤرلوكن اونتوق منجاديكن كندرأن اير كيت برڬرق. سلواس مان دان سدالم مان رواڠ يڠ كيت ڤرلوكن اونتوق كيت برڬرق؟

ادكه كيت اين هاڽ سبواه راكيت، سبواه سمڤن اتاو ڤراهو، توڠكڠ، كاڤل نيلين اتاو كيت اداله كاڤل بسر لاڬي مودن سڤرتي تيتنيچ، ستار كرواسي اتاو اڤ؟ سيسوده كيت ممستيكن كيت اداله كندرأن اير يڠ مان ساتو، مك برتاڽ ڤولا اكو اين سسواي اونتوق برڬرق اتاو بلاير د مان؟ ادكه اكو هاڽ سسواي د سوڠاي سهاج؟ اتاو اكو هاڽ سسواي د ڤيڠڬير ڤنتاي سهاج اتاو اكو ميمڠ بوليه برڬرق د لاوتن يڠ لواس دان دالم؟

كالاو كيت داڤت منجواب سموا سؤالن ايت دڠن باءيق دان كيت ممهمي ابراه اين، ان شاءءالله كيت اكن لبيه تنڠ دان برلاڤڠ دادا كران ڤوكوقڽ كيت تاهو اڤاكه يڠ كيت ماهو اتاو توجو دالم كهيدوڤن د دنيا اين.

كتيك منوليس ارتيكل اين، ساي تريڠت كڤد دويت لاما يڠ دسبوت، "دويت چڤ كاڤل لاير".

SANG KATAK YANG PEKAK

ڤد سواتو هاري اد سڬرومبولن كاتق-كاتق كچيل يڠ ايڠين برادو كقواتن برلومبا. توجوانڽ اداله منچاڤأي ڤونچق سبواه منارا يڠ ساڠت تيڠڬي. ڤنونتون بركومڤول برسام مڠليليڠي منارا اونتوق مڽقسيكن ڤرلومبأن ايت دان ممبريكن سماڠت كڤد ڤارا ڤسرتا.

مك ڤرلومبأن ڤون دمولاي.

سچارا جوجور، تيدق ساتو ڤون ڤنونتون يڠ بنر-بنر ڤرچاي بهاوا كاتق-كاتق كچيل اكن بيسا منچاڤأي ڤونچق منارا. تردڠر سوارا، "اوه، جالنڽ ترلالو سوليتتتت!! مريك تيدق اكن بوليه سمڤأي ك ڤونچق" دان "تيدق اد كسمڤتن اونتوق برحاصيل. مناراڽ ترلالو تيڠڬي!

كاتق-كاتق كچيل مولاي برجاتوهن. ساتو ڤرساتو. كچوالي مريك يڠ تتڤ سماڠت مناءيقي منارا ڤرلاهن-لاهن سماكين تيڠڬي دان سماكين تيڠڬي. ڤنونتون تروس برسورق، "ترلالو سوليت!!! تق سأورڠڤون اكن برحاصيل!"

لبيه باڽق لاڬي كاتق كچيل للاه دان مڽراه.

تاڤي اد سايكور كاتق سهاج يڠ ملنجوتكن ڤندقيانڽ هيڠڬ سماكين تيڠڬي دان تيڠڬي. دي بلوم مڽراه! اخيرڽ يڠ لاين تله مڽراه اونتوق مناءيقي منارا. كچوالي كاتق يڠ ساتو ايت. كاتق كچيل يڠ ساتو ايت تله بروسها كراس منجادي ساتو-ساتوڽ يڠ برحاصيل منچاڤأي ڤونچق.

سموا كاتق كچيل يڠ لاين ايڠين تاهو باڬايمانا كاتق اين بيسا ملاكوكنڽ؟ سأورڠ ڤسرتا برتاڽ باڬايمانا چارا كاتق يڠ برحاصيل منموكن كقواتن اونتوق منچاڤأي توجوان؟ ترڽات، كاتق يڠ منجادي ڤمنڠ ايت سبنرڽ ڤيكاق. دي تيدق بيسا مندڠر سموا چموهن دان ڤركاتان نيڬاتيف دري سكليليڠڽ. كاتق ايت، ڤرچاي دان يقين ڤد ۏيسيڽ: مڠڬاڤا ڤونچق ترتيڠڬي دڠن تيدق مندڠركن سڬالا حال نيڬاتيف!

اڤاكه ابراه، حكمه دان ڤڠاجرن يڠ داڤت كيت امبيل درڤد قيصه سڠ كاتق يڠ ڤيكاق اين؟

يا، كچاچتن اتاو ككوراڠن ايت سبنرڽ ساتو كلبيهن! كالاوله سڠ كاتق ايت تيدق ڤيكاق اتاو تيدق تولي، سوده تنتوله دي جوڬ اكن مڠيكوت جيجق راكن-راكنڽ يڠ تيواس، تيدق برسماڠت دان اخيرڽ جاتوه ديك كران چموهن دان كات-كات يڠ تيدق برسماڠت دري ڤارا ڤنونتونڽ.

ارتيڽ، كيت "بوات-بوات ڤيكاق" سهاج كڤد اورڠ يڠ مڠوتوق دان منچموه اوسها اتاو تيندقن يڠ كيت لاكوكن. فوكوس دان بري تومڤوان سرتا كوميتمن يڠ تيڠڬي كڤد اڤ يڠ سداڠ كيت اوسهاكن. كات-كات مريك يڠ مڠوتوق دان منچموه كيت ايت سبنرڽ كران ميمڠ مريك ماهو مليهت كيت ڬاڬل دان جاتوه. يا، ادكه كيت هندق ممبياركن كيت تيواس دان جاتوه ديك هاڽ كران كات-كات مريك يڠ تيدق تاهو اڤا٢ ايت؟ اوه، اوسهله سموده ايت.

مريك يڠ برسورق، مڠوتوق دان منچموه سڬالا اوسها كيت ايت بوكنڽ تاهو ڤون اڤاكه سبنرڽ يڠ كيت لاكوكن. مريك تيدق تاهو ڤون كيقينن ديري كيت. كيت يڠ تاهو دان مستي يقين كڤد ديري كيت سنديري. جك اڤ يڠ كيت اوسهاكن دان لاكوكن اداله اوسها يڠ بتول، دردأي توهن، تيدق برلڠڬر دڠن شريعة اڬام، مك اڤاكه يڠ ڤرلو كيت هيراو اكن سوركن، چموهن دان كوتوكن مريك؟

سسكالي، كيت جوڬ ڤرلو ممكقكن تليڠا والاوڤون دكورنياكن توهن تليڠا يڠ باءيق دان جلس اونتوق مندڠر!

* قيصه كاتق اين ساي چوڤليك دان داوبهسواي سڤنوهڽ درڤد اينترنيت. دقيصهكن د سيني سوڤاي درڤد تمثيلنڽ كيت بروليه منفعة، ان شاءءالله.

JALAN LAIN KE SYURGA

كڤوتوسن ڤڤريقسأن سيجيل ڤلاجرن مليسيا ﴿سڤي عيم﴾ باڬي تاهون 2009 بهارو ساج دعمومكن. سڤرتي بياسا، اد يڠ برجاي دان اد ڤولا يڠ ڬاڬل. مريك يڠ برجاي ڤولا اد تاهڤ-تاهڤڽ. اد يڠ چمرلڠ ممڤروليه سمو ا+. اد يڠ داڤت ببراڤ ا- دان ا ساج. اد يڠ تيدق داڤت ا لڠسوڠ دان ڤلباڬاي لاڬي.

بڬيتو جوڬ باڬي مريك يڠ ڬاڬل. مريك يڠ ڬاڬل اين ڤون برتاهڤ-تاهڤ جوڬ. اد يڠ ڬاڬل سديكيت، اد يڠ ڬاڬل باڽق مڠيكوت ڬريد ا، ب، چ يڠ مريك ڤروليهي.

والاو اڤ ڤون كڤوتوسن يڠ مريك ڤروليهي، ساي اوچڤكن تهنيئه دان شباس كڤد مريك يڠ برجاي، مانكالا بوات مريك يڠ ڬاڬل، ساي سارنكن مريك اوچڤكن شكور: برشكور دان ايڠتله كڤد الله سبحانه واتءالا.

يا، فوكوس ساي اياله كڤد مريك يڠ مڠڠڬڤ مريك ڬاڬل! توليسن اين هاڽ اونتوق مريك يڠ براس ديري مريك تله ڬاڬل لنترن تيدق اد ا لڠسوڠ دالم سليڤ كڤوتوسن ڤڤريقسأن.

يا، كالاو هاڽ د اتس سليڤ كڤوتوسن اتاو د اتس كرتس سهاج منونجوقكن اي ڬاڬل، كيت سبنرڽ تيدق ڬاڬل جك كيت تيدق ماهو مڠاكويڽ! لاينله جك كيت سنديري يڠ كمودينڽ بردوك-لار، بردوك نستاڤ دان مراتڤي كڬاڬالن كيت ايت. يا، سوبجيك اين سوكر اونتوق دفهمي دان ساي چوبا اونتوق منجلسكن دڠن سبايق موڠكين.

بڬيني. اڤ يڠ برلاكو سكارڠ اياله كڤوتوسن سوده دكلواركن بوكن؟ تيدق اد اڤ يڠ بسر ساڠت يڠ بوليه كيت لاكوكن اونتوق مڠوبه اڠك دان حروف د اتس كڤوتوسن يڠ سوده دكلواركن ايت ملاءينكن مڠمبيل ڤڤريقسأن سمولا ﴿ماسيه دبوليهكن سكارڠ اين؟﴾ اتاو ممبوات رايوان ڤڽماكن سمولا كڤوتوسن ايت. ايت ساج. كالاو سڠڬوڤ اونتوق كمبالي مندودوكي ڤڤريقسأن سام تاهون دڤن دمي مڠوبه كڤوتوسنڽ، سيلاكن. اتاو كالاو ماهو سيمقكن سمولا كڤوتوسن ايت ڤون، يا سيلاكن جوڬ. نامون، تيدق باڽق يڠ داڤت بروبه.

جوسترو، ماري كيت برفيكير بڬيني. اڤله ڬونا كيت منڠيس، مراتڤ، بردوك-چيتا دان بردوك-لار هاڽ كران كڤوتوسن سڤي عيم كيت يڠ تيدق سبراڤ ايت؟ بوكنكه هيدوڤ اين ڤرلو دتروسكن؟ بوكنكه عمور كيت ماسيه مودا؟ يا، ڤرجالنن كيت اين ماسيه جاوه.

جادي اڤ يڠ هندق كيت بوات؟ ڤرتام، دالم شكور كيت كڤد الله، ماريله كيت منريما بهاوا اڤ يڠ تله دسورتكن كڤد كيت ايت اد حكمهڽ. د سان موڠكين اڤ ڤڠاجرن دان امران يڠ هندق الله سبحان وتعالى بريكن كڤد كيت؟ يا، ڤڠاجرن اڬر سلڤس اين دالم اڤ جوڬ يڠ كيت لاكوكن، كيت لاكوكن دڠن برسوڠڬوه-سوڠڬوه، ممبري تومڤوان دان مڠڬندقن اوسها.

كدوا، رينوڠكنله ك دالم ديري. اڤاكه باكت دان كبوليهن يڠ كيت اد؟ اڤ يڠ كيت بوليه بوات؟ يا، موڠكين جواڤنڽ كيت ماهير دان مينت دالم بيدڠ ايليكترونيك. موڠكين كيت مينت ممبأيقي موتوسيكل اتاو كريتا. موڠكين كيت مينت منڠكڤ ايكن، ايم هوتن دان سباڬايڽ. يا، تاڽكن دالم ديري اڤ يڠ كيت مينت دان اڤ يڠ كيت بوليه بوات. لالو، دڠن مينت دان كبوليهن اتاو كڤاكرن يڠ كيت اد، تروسكن مڠڬيلڤ مينت دان كچندروڠن كيت ايت.

اوسهاكن برسوڠڬوه-سوڠڬوه دڠن بنتوان ايبو باڤ، بكس ڬورو-ڬورو د سكوله أومڤامڽ، كنلن-كنلن كيت اتاو سانق-ساودارا اڬر كيت داڤت مڠمبڠكن مينت دان كچندروڠن كيت منجادي ساتو كرجاي! يا، جاديكن مينت دان كڤاكرن اتاو كبوليهن كيت ايت سباڬاي كرجاي!

ساي مينت منوليس دان فوتوڬرافي. دولو، كڤوتوسن سڤي عيم ساي جوڬ تيدق ممبرڠسڠكن. ساي سوده منانم چيتا-چيتا ڤد وقتو ايت جك كڤوتوسن ساي اونتوق مماسوقكي مان-مان اونيۏرسيتي دتولق، ساي ڤوتوسكن اونتوق منوليس ﴿وقتو ايت ساي اد سبواه ميسين تايڤ﴾، كمودين مڠرجكن تانه كوسوڠ د بلاكڠ رومه دڠن بركبون دان منانم سايور-سايورن دان ممبوات كرجا-كرجا فوتوڬرافي. ايت يڠ ساي راس ساي بوليه بوات. الحمدلله، سمڤأي ك هاري اين ساي ماسيه منوليس دان ماسيه ملاكوكن كرجا-كرجا فوتوڬرافي والاوڤون تقديرڽ ساي سبنرڽ تله دتريما ماسوق ك اونيۏرسيتي ملايا دان كيني ممڤوڽاءي ڤكرجأن دڠن سبواه شريكت ڤرونديڠن.

كتيڬ، موتيۏاسيكن ديري. اين ڤنتيڠ سبنرڽ. كڬاڬالن سكالي دالم سڤي عيم بوكنله برمعنى "دنيا سوده قيامة!" ڬاڬل دالم سڤي عيم بوكنله برمعنى كيت ڬاڬل سڬالا-ڬالنيا. دنيا دان ماس دڤن منجادي ڬلڤ، تيدق. يا، كاتاكن تيدق كران كيت يڠ ڤرلو مننتوكن كهيدوڤن كيت ڤد ماس اكن داتڠ سبنرڽ.

بلاجرله اونتوق منجادي سساورڠ، يقين كڤد ديري دان تروسكن برتيندق دان بروسها. يا، ڬاڬل دالم سڤي عيم بوكن برمعنى جالن كيت ك شرڬ سوده ترتوتوڤ. كيت بينا "جالن لاين" ك شرڬ.

KISAH TEMPAYAN YANG RETAK

سأورڠ توكڠ مڠاڠكوت اير ﴿توكڠ اير﴾ ممڤوڽاءي دوا بواه تمڤاين بسر; يڠ كدوا-دوا تمڤاين ايت دڤيكول ڤد ڤڠندر سچارا برسيلڠ ڤد باهوڽ. ساتو درڤد تمڤاين ايت رتق، سداڠكن تمڤاين يڠ ساتوڽ لاڬي تيدق.

تمڤاين يڠ ايلوق سلالو داڤت ممباوا اير دڠن ڤنوه والاوڤون ملواتي ڤرجالنن يڠ ڤنجڠ دري مات اير سهيڠڬالاه ك رومه ماجيكنڽ; مانكالا تمڤاين يڠ رتق ڤولا هاڽ داڤت ممباوا اير سيڤروح سهاج اڤابيلا سمڤأي ك رومه ماجيكنڽ.

حال اين ترجادي ستياڤ هاري سلاما دوا تاهون. سي توكڠ اير هاڽ داڤت ممباوا ساتو ستڠه تمڤاين اير ك رومه ماجيكنڽ. تنتو سهاج سي تمڤاين يڠ ايلوق مراسا بڠڬ اكن ڤريستاسيڽ; داڤت ممباوا اير يڠ باڽق دان ڤنوه ستياڤ ماس دان منونايكن توڬس دڠن سمڤورنا. د ڤيهق يڠ لاين، سي تمڤاين رتق مراسا مالو سكالي كران عقيبة كتيدقسمڤورنأنڽ ﴿كرتقنڽ﴾ اي هاڽ داڤت ممبريكن ستڠه سهاج اير ستياڤ كالي سي توكڠ اير مڠاڠكوت اير.

ستله دوا تاهون ترتكان اوليه كڬاڬالنڽ، مك تمڤاين يڠ رتق ڤون بركات كڤد سي توكڠ اير، "ساي سوڠڬوه مالو كڤد ديري ساي سنديري دان ساي مموهون معاف يڠ سبسر-بسرڽ".

"كناڤ؟" تاڽ سي توكڠ اير، "مڠاڤ كامو براس مالو؟"

"سلاما دوا تاهون، ستياڤ هاري ساي هاڽ ممڤو ممباوا سيڤروح سهاج اير ك رومه ماجيكن كيت. اداڽ كرتقن ڤد سيسي ساي مڽببكن اير يڠ ساي باوا بوچور د سڤنجڠ ڤرجالنن منوجو ك رومه ماجيكن كيت. كران چاچتكو ايت، تله ممبواتكن كامو روڬي واهاي سي توكڠ اير"، جواب سي تمڤاين رتق.

سي توكڠ اير براس كاسيهن كڤد تمڤاين رتق. دالم بلس كاسيهنڽ ايت دي منجواب; "اڤاكه كامو تيدق ممڤرهاتيكن اداڽ بوڠا-بوڠا يڠ چنتيق دان اينده سكالي د سڤنجڠ ڤرجالننمو منوجو ك رومه ماجيكن كيت اين؟ دان ڤد سبله جالن تمڤاين يڠ ايلوق ايت ڤراسنكه كامو بهاوا تيدق اد ڤولا بوڠا يڠ چنتيق-چنتيق؟ ايت كران اكو مڽدري كچاچتنمو دان اكو ممنفعتكنڽ. اكو تله منانم بنيه-بنيه بوڠا د سڤنجڠ ڤرجالنن د سيسيمو دان ستياڤ هاري جك كيت برجالن ڤولڠ دري مات اير، كامو تله مڠايري بنيه-بنيه ايت. سلاما دوا تاهون اين، اكو تله داڤت ممتيق بوڠا-بوڠا يڠ چنتيق دان اينده اونتوق مڠهياس ميجا ماجيكن كيت. تنڤا اداڽ كامو، ماجيكنڽ تيدق اكن داڤت مڠهياس رومهڽ سإينداه سكارڠ اين".

اڤاكه ابراه دان ڤڠاجرن يڠ كيت داڤت درڤد قيصه اين؟

ڤرتام، ستياڤ اورڠ ممڤوڽاءي كلبيهن دان ستياڤ اورڠ ممڤوڽاءي ككوراڠنڽ ماسيڠ-ماسيڠ. كيت موڠكين "لبيه" دالم حال-حال ترتنتو، تتاڤي كيت جوڬ "كورڠ" دالم حال-حال يڠ ترتنتو. كيت موڠكين ڤاكر دان تاهو دالم سسواتو ڤركارا، تتاڤي دالم ڤركارا يڠ لاين ڤولا موڠكين كيت تيدق بڬيتو ڤاكر اتاو تيدق بڬيتو تاهو.

جوسترو، برڬابوڠ دان بركاونله سراما موڠكين اونتوق منجاديكن كيت لبيه كوات، اونتوق منجاديكن كيت لبيه تاهو. كران، كيت تيدق لبيه دان كوات سنتياس. كران كيت جوڬ تيدق سنتياس تاهو سموا بندا دان ڤركارا. اڤ يڠ كيت تاهو، اورڠ لاين موڠكين تيدق تاهو. اڤ يڠ كيت تيدق تاهو ڤولا، اورڠ لاين موڠكين تاهو دان بوليه منولوڠ كيت. مك كيت سواجرڽ ساليڠ ملڠكڤي.

كدوا، والاوڤون كيت ككوراڠن [كچاچتن / بوچور دالم كونتيك س قيصه تمڤاين رتق اين] ككوراڠن ايت سبنرڽ جوڬ بوليه كيت منفعتكن دالم بنتوق يڠ لاين. تنڤا دسدري، تمڤاين يڠ رتق ايت سبنرڽ سچارا تيدق سدر تله مڽيرامي بنيه-بنيه يڠ دتانم اوليه سي توكڠ اير سهيڠڬ بنيه دان تانمن بوڠنيا منجادي بڬيتو سوبور كران دسيرام ستياڤ هاري.

كتيڬ، كيت موڠكين ممڤوڽاءي ساتو ككوراڠن، تتاڤي هاروس دايڠت بهاوا كيت موڠكين "كورڠ" دالم سسواتو حال، تتاڤي كيت جوڬ موڠكين ممڤوڽاءي كلبيهن لاين. اورڠ يڠ چاچت ڤڠليهتن أومڤامڽ، دي موڠكين هاڽ تيدق داڤت مليهت، تتاڤي دي جوڬ موڠكين لبيه ترڠ "مات هاتيڽ"، هاتيڽ لبيه جرنيه دان ترڠ: موده داڤت اڤ يڠ دڤلاجري. داي سنتوهن اتاو داي مراساڽ موڠكين لبيه كوات درڤد كيت يڠ بياسا.

اد اورڠ دلاهيركن تنڤا كدوا-دوا بله تاڠن، تتاڤي دي جوڬ اداله ڤلوكيس يڠ هيبت دان مڠحاصيلكن لوكيسن-لوكيسن يڠ اڬوڠ يڠ [ماله] مڠاتسي اورڠ يڠ لبيه سمڤورنا ڤون: دي روڤاڽ ملوكيس دڠن مڠڬوناكن كاكي!

جوسترو، امبي الله اعتبر دان ابراه درڤد قيصه تمڤاين رتق اين.

BERSYUKURLAH: KITA SENTIASA BERNASIB BAIK

"شكور، الحمدلله!" دمكين ڤركاتان يڠ سريڠ ترلونتر دري مولوت كيت اڤابيلا كيت راس "برتريما كاسيه" كڤد الله سبحان وتعالى. الحمدلله: سڬالا ڤوجي باڬي الله، منجادي كليمة يڠ ساڠت برحكمه مڠيريڠي راس شكور كيت ايت.

دان سلالوڽ جوڬ كيت برشكور اتس سڬالا نعمت، كسنڠن دان كڬمبيراان يڠ كيت تريما.

اڤابيلا كيت ماكن [ماكن ماكنن يڠ سداڤ-سداڤ]، سيسودهڽ كيت ايريڠي دڠن شكور. اڤابيلا كيت منداڤت كناءيقن ڬاجي اتاو ڤرتمبهن ڤنداڤتن; شكور. اڤابيلا كيت ممڤروليه انق; شكور. اڤابيلا كيت دڤرمودهكن سسواتو اوروسن; شكور. اڤابيلا كيت ممڤروليه كجايأن; شكور. داڤت بلي كريتا; شكور. داڤت بلي رومه; شكور. تيدور دان داڤت باڠون لاڬي ڤاڬي تادي; شكور.

ڤينديق كات، كيت سنتياس برشكور اتس "كموداهن"، "كلبيهن"، دان "ڤرتمبهن" يڠ كيت تريما. كيت برشكور اتس كڬمبيراان، كسنڠن دان كبهاڬيءن يڠ كيت كچاڤي. نامون، باڬايماناكه ڤولا اڤابيلا كيت منريما سسواتو يڠ مڽديهكن، مڠچيواكن اتاو كهيلڠن ميثلڽ. اي سسواتو يڠ سچارا ماتيري اتاو لاهيرايهڽ كيت ككوراڠن، كيت كهيلڠن دان بوكن ممبري كڬمبيراان اتاو كسنڠن ڤون سبنرڽ.

چونتوهڽ بڬيني. چوبا بايڠكن ببراڤ سيتواسي اين. ڤرتام، كامڤت-امڤت تاير كريتا اندا هيلڠ د سواتو تمڤت ڤركير. كدوا، اندا كهيلڠن سليڤر كتيك صلاة د مسجد. كتيڬ، اندا ترسكت دالم كسساكن جالن راي اتاو ڤون تاير كريتا اندا ڤنچيت كتيك برڬيڬس اونتوق ساتو اوروسن ڤنتيڠ. [باڽق لاڬي چونتوه لاين، چوما دالم كونتيك س اين، چوكوڤله ساي چاتتكن هاڽ تيڬ چونتوه د اتس سهاج.]

يا، باڬايماناكه كيت هندق مڽاتاكن شكور دالم كونتيك س تيڬ اينسيدن د اتس؟

ڤرتامڽ سوده تنتوله باڬي كيت منريما دڠن هاتي يڠ تربوك، ڤراشرطڽ كيت ڤرلو انصاف دان سدر بهاوا ايتله كجادين يڠ تله دتنتو دان دتتڤكن كجادينڽ سڤرتي ايت.

اڤ يڠ هندق ساي كاتاكن سبنرڽ موده سهاج: كيت اين سبنرڽ سنتياس برنصيب باءيق دان كيت باڽق برنصيب باءيق دالم ستياڤ كادأن دان كتيك والاوڤون ميمڠله ڤد وقتو-وقتو ترتنتوڽ تتڤ اد اورڠ يڠ تيدق برنصيب باءيق.

كناڤ كيت برنصيب باءيق؟ يا، كالاو دالم اينسيدن ڤرتام سباڬاي چونتوه، يڠ هيلڠ اياله كامڤت-امڤت تاير كريتا سهاج. يڠ هيلڠ اياله تاير، نصيب باءيق كريتا تيدق هيلڠ. كالاو كريتا يڠ هيلڠ تتاڤي باڬايمانا؟ كالاو كريتا يڠ هيلڠ بوكنله كيت لبيه مالڠ لاڬي؟ اتاو كالاو تاير سهاج يڠ دتيڠڬلكن ڤنچوري، كريتاڽ هيلڠ، ڤون كيت اكن سوسه جوڬ.

دالم سيتواسي كدوا، ڤون كيت برنصيب باءيق جوڬ كران يڠ هيلڠ اياله سليڤر، بوكنڽ كريتا! دالم سيتواسي كتيڬ تاير كريتا ڤولا ڤنچيت اتاو كيت ترسكت دالم كسساكن كتيك برڬيڬس ك سسواتو تمڤت. نصيب باءيق جوڬ كيت ترسكت دالم كسساكن اتاو تاير ڤنچيت كران كالاو تيدق موڠكين دسببكن كران كيت برڬيڬس، كيت موڠكين اكن ترليبت دالم كمالڠن; ملڠڬر كريتا اورڠ، تربابس دان سباڬايڽ.

يا، سموا ايت ڤون كيت ڤرلو برشكور! شكورله كران يڠ هيلڠ هاڽ تاير كريتا دان بوكن كريتاڽ يڠ هيلڠ. شكورله كران يڠ هيلڠ هاڽ سليڤر بوكنڽ كريتا. شكورله، كران جالن سسق اتاو تاير ڤنچيت كران د سان اداڽ كمالڠن اتاو تانه رونتوه دان سباڬايڽ.

شكورله!

اد اورڠ يڠ مرنچڠ ڤركهوينن، كمودين دسياڤكن دڠن سڬالا ڤرسياڤن; دڠن جمڤوتنڽ، دڠن ڤرسياڤن كندوريڽ دان ڤلباڬاي، اخيرڽ تيبا وقتو يڠ درانچڠكن، ڤركهويننڽ تيدق داڤت برلڠسوڠ اتس سبب سي للاكي مڠهيلڠكن ديري ميثلڽ. سياست ڤوڽا سياست، روڤاڽ سي للاكي سوده ڤون برومه تڠڬ اتاو ترليبت دڠن كڬياتن جنايه ميثلڽ. شكورله!

يا، شكورله كران كيت هاڽ هيلڠ كريتا، اد اورڠ يڠ لبيه برت ڤنڠڬوڠنڽ سڤرتي هيلڠ سموا انق دالم تسونامي اتاو كمالڠن جالن راي أومڤامڽ! يا، برشكورله كران كيت هاڽ هيلڠ سليڤر، بوكنڽ كهيلڠن اهلي كلوارڬ! يا، شكورله كران كيت سوسه دان ميسكين تتاڤي اد اورڠ يڠ كبولورن كران د نڬاراڽ تيدق اد اڤ يڠ هندق د ماكن. يا، شكورله كيت د سيني ماسيه بوليه مميليه اڤ يڠ هندق د ماكن سداڠكن اد اورڠ يڠ تيدق بوليه مميليه ڤون اڤ يڠ هندق دماكنڽ!

اين چونتوه سهاج. باڽق لاڬي ڤريستيوا لاين يڠ سبنرڽ موڠكين ڤد لاڤيسن ڤرتامڽ كيت مليهت اي سباڬاي سواتو كروڬيان، سواتو ككوراڠن دان سواتو كهيلڠن، تتاڤي اڤابيلا كيت رينوڠكن، كيت فيكيركن اي سبنرڽ اداله حكمه يڠ ترسمبوڽي دان حكمه ايتله يڠ ڤرلو كيت چاري دان حياتي.

حكمه اين داتڠڽ دري ڤتونجوق الله سبحان وتعالى. مك برشكورله كيت سلالو كران كالاو كيت مراساكن كيت تيدق برنصيب باءيق، سبنرڽ ماسيه اد لاڬي اورڠ لاين يڠ لبيه تيدق برنصيب باءيق جك دبنديڠكن دڠن نصيب كيت. الحمدلله!

JERAM: IBRAH KEHARMONIAN MENERUSKAN KEHIDUPAN

كيت تنتو بياسا دڠن جرم دان اير ترجون. اتاو ستيدق-تيدقڽ كيت جوڬ بياسا دڠن سوڠاي: برمندي-مندا، منڠكڤ انق-انق ايكن دان منچاري أودڠ د چلاهن باتو.

سوڠڬوه اينده دان ساڠت ممڤرسوناكن ڤمنداڠن اڤابيلا كيت برادا د تڤين جرم اتاو د تڤي سوڠاي يڠ ڤنوه دڠن باتو-باتون. ايرڽ يڠ جرنيه، دسير اليرن ايرڽ اڤابيلا مرمڤوه باتون، مڠحاصيلكن بوڽي يڠ مننڠكن.

د جرم، د سوڠاي سونناتو الله برلاكو دڠن كتتڤن دان اتورن يڠ ساڠت هرموني، اينده دان سسكالي تيدق اد كايڠكرن ڤدڽ. يا، جك سوڠاي دان جرم ايت بڬيتو، مك بڬيتوله دي: ككال اينده، ككال هرموني دان ككال دڠن اتورن، أمانه دان تڠڬوڠجوابڽ. د سان تيدق اد ڤركلاهيان، د سان تيدق اد ڤرتنتاڠن.

كايندهن دان كهارمونيان د جرم اين هاڽ اكن ترڬڠڬو ماله بوليه موسنه اڤابيلا "تاڠن-تاڠن مأنسي" مولا منچامڤوريڽ. ڤينچيماران عالم: دمكين كيت مأنسي جوڬ مناماكن حاصيل دري ڤربواتن دان تيندقن بوروق كيت سنديري مڠڬڠڬو دان مروسقكن عالم يڠ اينده دان هرموني.

اير سوڠاي دان جرم مڠالير دري هولو ك هيلير. اير سوڠاي داتڠڽ دري اتس ڬونوڠ، دري اتس بوكيت لالو مڠالير ك سوڠاي-سوڠاي منوجو ك موارا، ك لاوت. اي اداله ساتو ڤرجالنن يڠ ڤنجڠ. ڤرجالنن اليرن اير دري هولو، دري اتس ڬونوڠ، دري اتس بوكيت دان كمودينڽ تورون ك كاوسن يڠ لبيه رنده. دالم ڤرجالننڽ اي مرمڤوه، منمڤوه باتو-باتون، كايو-كايوان دان سيمق-سامون. مك ترولڠله اي ﴿اير﴾ ك كانن دان ككادڠ ك كيري. اد كالنيا اي ملامبوڠ دان كمودينڽ ترهيمڤاس ڤولا ك اتس باتو-باتون. كمودين تردوروڠ ڤولا مرمڤوه تبيڠ.

نامون، اير تيدق ڤرنه مڠلوه. جرم تيدق ڤرنه موڬوق "ملقساناكن أمانه دان تڠڬوڠجوابڽ". [باڬايمانا كالاو سوڠاي اتاو جرم موڬوق اتاو برهنتي مڠالير؟]

دان، دالم ڤرجالنن جرم يڠ ڤنجڠ يڠ ڤنوه دڠن ڤلباڬاي هالڠن دان رينتاڠن ايت، اي سمڤت ڤولا بربقتي دان منابور جاس. ايكن، كتام باتو، أودڠ دان ڤلباڬاي كهيدوڤن اير هيدوڤ د دالمڽ. اير ايت جوڬ، كمودينڽ ڤولا مڽوبوركن ڤلباڬاي تومبوه-تومبوهن، تانم-تانمن دان سايور-سايورن سڠ ڤتاني.

واهاي، باڬايماناكه مأنسي تيدق داڤت مڠمبيل ابراه دان ڤڠاجرن درڤد سموا اين؟ ابراه دان ڤڠاجرن اونتوق اڤ؟ ابراه دان ڤڠاجرن ستيدق-تيدقڽ اونتوق منروسكن كهيدوڤن. يا، هيدوڤ ڤرلو دتروسكن. دالم هيدوڤ دان كهيدوڤن اين كيت سنتياس برهادڤن دڠن ڤلباڬاي اوجين، دوڬان، رينتاڠن دان هالڠن.

مڠمبيل صفة اير د جرم ايت، اڤاكه كيت هاروس تيواس دان مڠاله اڤابيلا برهادڤن دڠن اوجين، دوڬان، رينتاڠن دان هالڠن؟ تيدق. اير د جرم ايت تتڤ جوڬ مڠالير، تتڤ جوڬ مڠيكوت اتورن دان سنةاللهڽ. اير تتڤ جوڬ صفةڽ سجوق دان مڽجوقكن. اي جوڬ لمبوت لاڬي ملمبوتكن. نامون، باڬايماناكه اير داڤت ممبنتوق كساتوان، كهرمونيان دان كسجهترأن دڠن باتو-باتون يڠ كراس دان ڤركاس، مرمڤوه كايو-كايوان يڠ چكال دان تڬر؟ سكاليڤون دالم لالوانڽ، اير ترسكت دڠن باتو، ترسكت دڠن سمڤه-سارڤ، ترسكت دڠن كايو-كايوان، دڠن صفةڽ مڠالير، مك اي اكن تروس مڠالير; منچاري لوبڠ دان چلاه اونتوق منمبوسي دان ملالوءي دمي منروسكن "كهيدوڤنڽ".

جوسترو، كيت سباڬاي مأنسي يڠ ممڤوڽاءي اوتق دڠن كقواتن عقل فيكيرڽ، اڤاكه كيت تيدق داڤت برفيكير اونتوق تروس منروسكن هيدوڤ دان كهيدوڤن اين اڤابيلا برهادڤن دڠن اوجين، دڠن دوڬان، دڠن مسئله اتاو دڠن ڤلباڬاي رينتاڠن دان دوڬان لاڬي؟

دمكينله سواجرڽ كيت مڠمبيل ابراه دان ڤڠاجرن درڤد جرم اين. تروسكنله هيدوڤ دان كهيدوڤن كيت دڠن مڠمبيل معنى دان حكمه درڤد ستياڤ اوجين، دوڬان، رينتاڠن دان هالڠن يڠ برلاكو دالم هيدوڤ كيت. بريكن ورنا دان معنى كڤد هيدوڤ كيت دڠن اوجين، دوڬان، رينتاڠن دان هالڠن يڠ كيت هادڤي ايت. سباڬايمان اير ﴿جرم﴾ منريما سونناتو اللهڽ، مك دمكينله كيت ڤرلو ممعناكن دان مڠرتيكن اوجين دان دوڬان دالم هيدوڤ كيت كران بڬيتوله نامڽ كهيدوڤن.

اد سستڠه د كالڠن كيت تيدق داڤت منريما ڤرجالنن هيدوڤڽ برتمڤوه دڠن اوجين، برتمڤوه دڠن دوڬان، دڠن رينتاڠن دان دڠن هالڠن. امبي الله صفة دان ابراه درڤد اير دان جرم. تروسله مڠالير، تروسكن كهيدوڤن دڠن منچلاه، مرمڤوه، منروبوس دان مليمڤاهي اڤ سهاج دڠن "مماسق" اوجين دان دوڬان يڠ منيمڤا.

جك ابراه اين داڤت كيت حياتي، ان شاءءالله كيت اكن سماكين ماتڠ دان سماكين منجادي مأنسيوي ايايت ماسق دان ماتڠ دڠن اوجين، دوڬان دان سڬالا مسئله يڠ كيت هادڤي دالم هيدوڤ كيت.

HENDAK YANG SEDAP-SEDAP SAHAJA

اڤابيلا كيت هندق ماكن، نفسو ماكن كيت اكن هاڽ مميليه ماكنن يڠ سداڤ. ايت نورمل. ميمڠ ڤليق كالاو كيت مميليه اونتوق ماكن ماكنن يڠ تيدق سداڤ.

كالاو ماهو ماكن د ڬراي اتاو ريستورن، كيت بياساڽ اكن برتاڽ مان-مان ريستورن دان ڬراي يڠ مڽاجيكن ماكنن يڠ سداڤ. كيت جوڬ اكن منونتون رانچڠن ماسقن، ڤريۏيو ڬراي دان ريستورن يڠ سمواڽ مڠهيدڠكن ماكنن يڠ سداڤ-سداڤ بلاك.

اوڤس، ساي بوكن هندق بربيچارا تنتڠ مڽدياكن ماكنن يڠ سداڤ-سداڤ د سيني. معاف، ساي اڠكت تاڠن باب ماسق-مماسق يڠ سداڤ-سداڤ اين. منچوبا ريسيڤي ايت دان اين يڠ دكوتيڤ د اخبار دان مجله اداله هوبي ساي سماس زمان بوجڠ دهولو. دهولو.

ريلاتيفڽ، ماكنن يڠ سداڤ ايت باڬايمانا؟ اڤ راسڽ؟ باڬايمانا كيت منتعريف معنى دان راس سداڤ ايت؟

بڬيني. اڤابيلا كيت ماكن ماكنن يڠ سداڤ، سداڤ ايت داتڠڽ دري ڤلباڬاي راس بوكن؟ سداڤ تيدق ڤد راس مانيس سهاج. كالاو مانيس ايت سداڤ، مك كيت ماكن ڬولا سهاج; سبب ڬولا مانيس، سبب ڬولا سداڤ. سداڤ جوڬ تيدق ڤد راس ماسين سهاج. كالاو ماسين ايت سداڤ، مك كيت ماكنله ڬارام سهاج; سبب ڬارام ماسين، سبب ڬارام سداڤ. سداڤ جوڬ تيدق ڤد راس ڤدس سهاج. كالاو ڤدس ايت سداڤ، مك كيت ماكنله چيلي سهاج; سبب چيلي ايت ڤدس، سبب چيلي ايت سداڤ.

هابيس، يڠ سداڤ ايت اڤ؟ ماكنن يڠ راس سداڤ ايت اڤ؟ ماكنن يڠ راس سداڤ ايت باڬايمانا؟

بياساڽ ماكنن يڠ سداڤ اداله ڬابوڠن ڤلباڬاي راس. ايت اساسڽ. ماكنن يڠ سداڤ اد راس مانيسڽ. ماكنن يڠ سداڤ اد راس ماسينڽ. ماكنن يڠ سداڤ اد راس ڤدسڽ. ماكنن يڠ سداڤ اد ڤلباڬاي راس. راس د سيني بوليه جادي ڤلباڬاي باهن، ڤلباڬاي رمڤه، ڤلباڬاي ڤريسا يڠ دادون، ديوله دان دماسق اونتوق منجاديكن سسواتو ماكنن ايت سداڤ.

جوسترو، راس مانيس، راس ماسين، راس ماسم، راس ڤدس، راس ڤاهيت دان ڤلباڬاي راس; سمواڽ ايت سداڤ مڠيكوت جنيس ماكننڽ دان كونتيك س ڤڠڬوناانڽ.

جادي اڤ يڠ داڤت كيت بلاجر دري ماكنن يڠ سداڤ-سداڤ اين؟

انداي مماكن ماكنن يڠ سداڤ اداله انالوڬي كهيدوڤن، مك كڤلباڬايان راس ايت اداله ڤڽدڤ كهيدوڤن كيت سبنرڽ. كڤلباڬايان راس ايتله يڠ منجاديكن هيدوڤ كيت اين سداڤ، برمعنى، برارتي دان مڠيسي هيدوڤ دان كهيدوڤن كيت.

باڬايمانا؟

بوكنكه دالم هيدوڤ دان كهيدوڤن كيت، كيت اكن مڠالمي راس ڬمبيرا، سديه، كاسيهن، ڤيلو، ترهارو، سرم، ڠري، تروجا دان ڤلباڬاي ڤراسان يڠ وجود دالم ديري دان جيوا كيت. اد ماسڽ كيت ڬمبيرا لالو كيت كتاوا، سڽوم دان ڬلي هاتي. اد ماسڽ ڤولا كيت برسديه، منڠيس دان برهيب. اد ماسڽ كيت دتيمڤا كسوسهن، داوجي دڠن كسوليتن دان كڤايهن، لالو كيت راس تاكوت، ترتكان دان ستريس.

جادي، كالاو كيت باليق كڤد ريلاتيف سداڤڽ كيت مماكن ماكنن يڠ سداڤ ايت اداله كران كيت برستوجو بهاوا سداڤ ايت اداله داتڠڽ دري ڤلباڬاي راس، مك سواجرڽ جوڬ كيت منريما ڤلباڬاي ڤراسان دالم كهيدوڤن كيت ايت سباڬاي ڤڽدڤ كهيدوڤن.

كڤلباڬايان راس ايتله يڠ مڽدڤكن هيدوڤ كيت. كڤلباڬايان راس ايتله يڠ منجاديكن هيدوڤ كيت برمعنى، برايسي دان ڤنوه دڠن حكمه، ابراه دان ڤڠاجرن. سمواڽ كيت تريما دڠن ڤوسيتيف، برلاڤڠ دادا دان دڠن هاتي يڠ تربوك بهاوا ستياڤ كجادين يڠ كيت لالوا دان برلاكو دالم كهيدوڤن كيت اداله كتنتوان دان اتورن الله سبحانه واتءالا..

كيت تيدق موده برڤاته هاتي، كچيوا اتاو ڤوتوس اسا هاڽ جك ڤد وقتو ايت كيت دتيمڤا كمالڠن يڠ مڠوجي دان مندوڬ كيت. يا، نامڽ ڤون اوجين دان دوڬان. كيت اكن منجادي لبيه ڤوسيتيف منريما اڤ سهاج يڠ برلاكو كران كيت فهم دري كڤلباڬايان راس دان سيتواسي يڠ سداڠ كيت دڤاني اينله يڠ اكن مماتڠكن كيت دان منديديق جيوا كيت منجادي لبيه مأنسيوي ميثلڽ.

كيت ماتڠ اونتوق مندڤني كهيدوڤن بهاوا سداڤڽ هيدوڤ اين، برمعنىڽ هيدوڤ اين بوكن ڤد راس يڠ منجاديكن كيت ڬمبيرا سمات-مات. سداڤڽ هيدوڤ اين، برمعنى هيدوڤ اين جوڬ اد ڤد راس دان سيتواسي سديه، كچيوا، تاكوت، سرم دان سباڬايڽ ايت.

يا، كيت منعمتي ماكن دڠن مماكن ماكنن يڠ سداڤ-سداڤ. مك، نعمتيله هيدوڤ دان كهيدوڤن اين دڠن راس دان ڤراسان يڠ سداڤ-سداڤ جوڬ. معنىكن كسدڤن هيدوڤ اين دڠن كڤلباڬاي سيتواسي، مهنه دان جوڬ تريبولسي يڠ وجود دالم كهيدوڤن اين.

كيت ميمڠ هندق يڠ سداڤ-سداڤ سهاج. نامون، اونتوق منداڤتكن يڠ سداڤ-سداڤ ايت، كيت ڤرلو مماسق ڤلباڬاي راس، ڤراسان دان سيتواسي يڠ اد اونتوق منجاديكنڽ سداڤ.

SELIPAR HILANG SELEPAS SOLAT JUMAAT

ببراڤ ميڠڬو يڠ لڤس سليڤر ساي هيلڠ كتيك منونايكن صلاة جمعة د مسجد ڤڠكالن اودارا سوبڠ. يا، "سليڤر جيڤون" يڠ بياسا ايت. چوما، سليڤر ايت كليهاتن بارو ﴿دبلي ببراڤ بولن لڤس دان هاڽ دڤاكاي سوقتو هندق ك مسجد اونتوق برصلاة جمعة سهاج﴾.

ڤواس منچاري دان منينجاو، اخيرڽ ساي مموتوسكن اونتوق بركاكي ايم ساج ك كريتا يڠ دڤركير جاوه دري مسجد. ترجيڠكيت-جيڠكيت كاكي ساي ددرا هاب ڤانس سيمين دان تر تاڤق ڤركير. هاڽ توهن ساج يڠ تاهو بتاڤ ترسيقسا دان مندريتاڽ كاكي ساي. تيدق اوبه ماچم برجالن د اتس بارا اڤي. سوڠڬوه، ملڤوه دان ملچور تاڤق كاكي ساي يڠ مولوس: كمرهن دان كمودينڽ مڠلمبوڠ دڠن اير بيسا ببراڤ جم كمودين.

استري ممببل اڤابيلا ساي چريتاكن كجادين يڠ برلاكو سلڤس صلاة جمعة ڤد هاري ايت. دي تيدق داڤت منريما باڬايمانا دالم كادأن سموا اورڠ ك مسجد دڠن توجوان باءيق; برصلاة جمعة، كمودين سلڤس صلاة، بوليه ڤولا كبس سليڤر اورڠ.

والاوڤون اد راس كچيوا دان تركيلن دالم هاتي، ساي بروسها مڠيكيس ڤراسان ايت دان مموجوق اونتوق ممبواڠڽ جاوه-جاوه. كناڤ؟ كران ساي منريما ايت سباڬاي ابراه دان حكومن ك اتس دوسا-دوسا يڠ تله ساي لاكوكن سلاما اين.

"بيارله، كيت اڠڬڤلاه سباڬاي صدقه ساج كڤد اورڠ يڠ مڠمبيل سليڤر ايت. موڠكين دي يڠ لبيه ممرلوكن سليڤر ايت. سياڤا تاهو دي اد كمضرتن دان مسئله يڠ ممقساڽ مڠمبيل سليڤر ايت. موڠكين جوڬ اورڠ ممينجمڽ اونتوق ك تاندس دان بيليق اير"، كات ساي.

اللهاو اكبر! الله مها بسر دان الله جوڬ مها مڠتاهوي. اڤ يڠ داڤت ساي بلاجر درڤد ڤريستيوا كهيلڠن سليڤر د مسجد اين؟

ايڠتن ساي ترحيمباو ڤد سواتو تذكرة يڠ ساي دڠر د چوروڠ راديو كتيك بركريتا اول ڤاڬي ك ڤجابت ڤد سواتو ڤاڬي. تذكرة ايت برقيصه سكيتر ڤايل دان صفة اورڠ يڠ هندق دتمودوڬ اونتوق منداڤتكن كرجا. ليهت ساج باڬايمانا اورڠ يڠ هندق ڤرڬي برتمودوڬ. دي اكن مڠناكن ڤاكاين يڠ ڤاليڠ چنتيق دان كمس. برتالي ليهير، كاسوت بركيلت، باجو دماسوقكن ك دالم سلوار، برستريك كمس. رمبوتڽ دسيسير راڤي، ڤنمڤيلنڽ دجاڬ سرتا سربا-سربيڽ كمس.

مك، كتيك كيت هندق برجومڤا دڠن الله ڤولا، اڤاكه سموا ايت كيت ڤنتيڠكن؟ كتيك هندق برصلاة، تيدق كيراله سام اد صلاة فرض ليما وقتو اتاو برصلاة جمعة، ادكه كيت [ساي] مڠمبيل كيرا ڤنمڤيلن، چارا برڤاكاين دان ڤرسديان ديري يڠ واجر؟ بوكنله صلاة اياله مڠهادڤ دان منموءي توهن؟ سداڠكن هندق برجومڤا دڠن مأنسي كيت لاڬيكن منجاڬ ڤنمڤيلن دان چارا برڤاكاين، اينكن ڤولا هندق برجومڤا دان مڠهادڤ الله سبحانه واتءالا.

يا، ساي انصاف بهاوا كتيك ك ڤجابت، ساي بركاسوت كوليت يڠ بركيلت، تتاڤي اڤابيلا ك مسجد، ساي هاڽ برسليڤر جيڤون سهاج. موڠكين الله ماهو ممبري ڤريڠاتن دان امران-ڽ كڤد ساي اڬر لبيه برجاڬ-جاڬ دالم ڤنمڤيلن ديري اونتوق منموءي-ڽ.

كدوا، راكن ساي يڠ توروت سرتا بركريتا برسام ك صلاة جمعة ڤتڠ ايت بركات كڤد ساي بڬيني: "نظام، انت نية صدقهكن ساج سليڤر ايت. اي لبيه باءيق بڬيتو كران سسياڤا ساج دان د مان ساج اورڠ مماكاي سليڤر ايت، انت اكن ممڤروليه ڤاهلا صدقه كران ممبري كبايكن كڤد سي ڤماكايڽ. سليڤر انت ايت تله مليندوڠي دان مڽلامتكن كاكي سي ڤماكايڽ درڤد كوتورن دان بهاي. سؤال دي منچوري دان مميليقي بارڠ يڠ بوكن ميليقڽ ايت كيت سراهله كڤد الله".

كتيڬ، اڤ يڠ برلاكو سبنرڽ اداله اوجين دان دوڬان دري الله. يا، كجادين كهيلڠن سليڤر دالم كادأن سڤرتي ايت سبنرڽ ساتو اوجين. الله ماهو مندوڬ كايمانن دان كتقوأن كيت كڤد-ڽ. باڬايمانا، جك دڠن اوجين دان دوڬان يڠ ساڠت كچيل بڬيتو، كيت ممببل، مڠوتوق دان ممبسر-بسركنڽ سهيڠڬ منجادي ڬونوڠ; د مانكه نيلاي ايمان دان تقوى كيت. د مانكه نيلاي ايمان بهاوا الله ايت مها بسر، مها اڬوڠ دان مها بركواس؟ دڠن هاڽ اوجين يڠ سكچيل ايت ساج كيت سوده تيواس؟

كامڤت، ڤد كتيك كاكي ساي منيتيڤ د اتس كريكيل برتر دان برسيمين يڠ ڤانس [سهيڠڬ مڽببكن تاڤق كاكي ساي ملڤوه] مڠيڠتكن ساي كڤد "مها" ڤانسڽ اڤي نراك كلق! اڤ يڠ برلاكو كڤد ساي، ساي بوكنڽ برجالن د اتس اڤي، هاڽ برجالن د اتس كڤانسان. جك ايت ڤون ساي سوده براس ترسيقسا دان ساكيت، واهاي... ممڤوكه لاڬي اونتوق ساي برتروس-تروسن برڬلومڠ دان برادا د دالم دوسا اونتوق "منچابر" ڠري نراك؟ اللهاو اكبر! دمكين، ساي اڠڬڤ اي سباڬاي امران دان ڤريڠاتن الله.

سبحان الله، ساي انصاف دان اكور بهاوا سسوڠڬوهڽ ستياڤ اڤ يڠ برلاكو، والاوڤون كچيل تتڤ ممباوا حكمه دان سبب-موسىبابڽ يڠ باڽق دان برمنفعة; ترڤولڠ دري سودوت مان دان دڠن ڤراسان يڠ باڬايمانا كيت ماهو مليهتڽ.

دمكينله كالاو سليڤر هيلڠ سماس صلاة جمعة.