Isnin, Disember 22, 2014

KOKOK BERDERAI-DERAI, EKOR BERGELUMANG TAHI

ايم جنتن، صفةڽ برلاڬق، ايڬو دان سنتياس منونجوق ڬاڬه، لبيه-لبيه لاڬي جك هندق مميكت سي ايم بتينا! دڠن بولوڽ يڠ برورنا ورني، دڠن مڬه دان ڬاڬه اي اكن بركوكوق ك سراتا عالم. نامون، دمكين ڬاڬه، مڬه دان چنتيقڽ سي ايم جنتن، ايكورڽ ملريت دان اد كالنيا "مڽاڤو" تاهي يڠ دبيرقڽ سنديري.

ڤريبهاس اين ديانالوڬيكن كڤد مريك يڠ مڬه دان برلاڬق تتاڤي دالم ماس يڠ سام شخصية دان ڤريبادي اتاو كلاكوانڽ تيدكله سمڬه دان سلاڬق دڠن كچنتيكن لوارانڽ ايت.

ڤوليتيك اورڠ ملايو-اسلام نڬارا ڤد هاري اين چوكوڤ برچلارو دان كلام-كابوت، كلوه-كسه دان ڬليسه سأوله-اوله ترچابوت درڤد اكر ڤرينسيڤ دان جاتي ديري. يا، ڤوليتيك يڠ ترچابوت درڤد اكر اڬام اسلام.

سودهله ڤرڬادوهن دان ڤركلاهيان سسام اهلي دالم ڤرتي تيدق ڤرنه سوده-سوده، ڤركلاهيان دان ڤرڬادوهن اين برلنجوتن دڠن اورڠ ساڬام، سباڠسا دان سنڬارا. ڤوليتيك دلتقكن د ڤونچق باڬايكن ايتله سڬالا-ڬالنيا دالم هيدوڤ اين تنڤا مميكيركن بالسن د اخيرة.

لبيه مڠچيواكن، سكاليڤون برديري اتس نام اسلام، اسلام ايت هاڽ تيڠڬل نام كران سيڤق تراجڠ، برتڬڠ اورت دان بركلاهيڽ مريك سام سكالي تيدق منچرمينكن نيلاي-نيلاي اسلام.

مريك بركوكوق برچاكڤ تنتڠ رعيت باوهن يڠ ڤرلو برساتو-ڤادو، بربوات باءيق، كباجيكن، جوجور، أمانه، دان سأومڤاماڽ، نامون ايرونيڽ مريكله يڠ برڬادوه تيدق هابيس-هابيس.

مريك سنديري تيدق بوليه منجادي چونتوه يڠ باءيق اڬر دتلاداني اوليه رعيت. مريك هاڽ ڤنداي برچاكڤ تتاڤي اخلاق مريك چوكوڤ تروق دان ممالوكن ماله سنتياس مڠمبيل تيندقن-تيندقن يڠ مموالكن.

مريك تيدق اوبه عبارت ايم جنتن يڠ بركوكوق بردراي-دراي، تاڤي ايكور برڬلومڠ تاهي!

BERDOSA PADA BULAN BERPAHALA

رمضان، بولن يڠ ممڤوڽاءي باڽق كبركتن. بولن د مان اومت اسلام برلومبا-لومبا منيڠكتكن عبادت خصوص دان مڠڬندقن عبادت سنة; جوڬ ملاكوكن عمل صالح دان كبايكن. سوده تنتوله ڤليق اڤابيلا ساي منجودولكن ارتيكل اين "ڤمبونوه" د بولن رمضان.

اي منجادي ايروني دان كونتراديك سا سكالي صفةڽ. اورڠ مڠجر ڤاهلا دان بربوات كبايكن سداڠكن ممبونوه ڤولا اداله ڤربواتن يڠ بوروق دان بردوسا. يا، موڠكين سچارا لوڬيق عقل كيت تيدق ترفيكير سياڤاكه يڠ سڠڬوڤ ممبونوه اورڠ لبيه-لبيه لاڬي ڤد بولن يڠ مليا دان بركة اين.

بڬيني، ساي ممولاكن سواتو كڽاتأن يڠ كراس د فاچبووق ساي. اي بربوڽي بڬيني: "ايبو باڤ يڠ ممبليكن انق-انقڽ مرچون، سامله دڠن چوبأن ممبونوه انق-انقڽ ايت". يا، ايبو باڤ موڠكين تيدق ممبونوه انقڽ دڠن مقصود ممبونوه يڠ "ريال" اتاو ڽات تتاڤي سكيراڽ انقڽ ايت تربونوه عقيبة برماءين مرچون يڠ دبليڽ، ايتله مقصود ساي بهاوا سي ايبو اتاو باڤ تله منجادي ڤمبونوه!

مك اد ڤولا اورڠ يڠ برتاڽ باڬايمانا دڠن ڤنجوال مرچون، ڤڽلودوڤ مرچون، دان ڤمبوات مرچون؟ بوكنكه كالاو ايبو باڤ يڠ ممبلي مرچون بوليه دكاتاكن سباڬاي "ڤمبونوه" مك مريك يڠ منجوال، يڠ مڽلودوڤ دان منجوال مرچون جوڬ اداله ڤمبونوه!

كالاو ساي دتاڽ سؤالن ايت، ساي منجواب يا!

يا، مريك سموا اداله ڤمبونوه اتاو باكل ڤمبونوه! تيدق كيرا د مان ساج كاتڬوري اندا برادا اصلكن اي اداله سواتو بارڠ يڠا ساڠت بربهاي; ممبهاياكن ڽاوا دان جك باهن يڠ ممبهاياكن ايت دباوا دان دڤونچقان درڤد اندا، مك اندا اداله ڤمبونوه.

انتهله كيت ساڠت حيران د مانكه داتڠڽ بوديا برماءين مرچون لبيه-لبيه لاڬي سمڤنا بولن رمضان يڠ سواجرڽ دڤنوهي دڠن عمل عبادت دان ملاكوكن حال-حال يڠ باءيق-باءيق سهاج؟ اسلام تيدكله مڠاجر اومتڽ برماءين مرچون اونتوق مڽمبوت رمضان اتاو عيدالفطري سكاليڤون. اڤاكه يڠ مرياهڽ دڠن لياوتوڤن مرچون اتاو باكرن بوڠا اڤي د سان سيني؟ د مانكه نيلاي اسلامڽ د سيتو؟ اڤاكه ڤربواتن ايت اكن لبيه مندكتكن كيت دڠن الله سبحان وتعالى؟ ساي راس تيدق.

سابن تاهون، دالم بولن يڠ مليا اين كيت اكن مندڠر دان منونتون سرتا مليهت كانق-كانق يڠ هنچور تاڠنڽ; كودوڠ تاڠنڽ، ترڤوتوس جاري جيمريڽ، ملچور سلوروه بادن، رومه هاڠوس دجيلت اڤي، بوتا مات دان سباڬايڽ. سمواڽ عقيبة مرچون!

ايبو باڤ يڠ ممبليكن انق-انقڽ مرچون اتاو يڠ تيدق ملارڠ انقڽ برماءين مرچون، ايڠتله، موڠكين هاري اين، بولن اين اتاو تاهون اين مريك سلامت. نامون، باڬايماناكه ننتيڽ اڤابيلا سسواتو يڠ تيدق دايڠيني سوده برلاكو؟ باڬيمانكه راسڽ كلق سكيراڽ دتاقدركن انق كيت ماتي عقيبة لتوڤن مرچون يڠ كيت بلي، اتاو جاري اتاو تاڠنڽ ڤوتوس سماس برماءين مرچون؟

ڤد وقتو ايت منڠيس دان مڽسل تيدق برڬونا لاڬي. ناسي سوده منجادي بوبور.

ڤنجوال، ڤڽلودوڤ دان ڤمبوات مرچون، ايڠتله بهاوا اڤ يڠ اندا لاكوكن اداله ڤربواتن يڠ ممبهاياكن ڽاوا اورڠ لاين. دڠن مرچون يڠ اندا بوات، دڠن مرچون يڠ اندا سلودوڤ دان دڠن مرچون يڠ اندا جوال، موڠكين دڠن مرچون ايتله اي مڠاكيبتكن كماتين دان كهيلڠن ڽاوا سساورڠ اڤاته لاڬي اي اداله ڽاوا سأورڠ كانق-كانق يڠ كچيل دان تيدق بردوسا.

مك، اندا اداله ڤمبونوهڽ!

KISAH TERUBUK BAKAR DAN NELAYAN TERBAKAR

ساي ڬيمر مماكن ايكن تروبوق بكر دان لاونڽ چيچه اير اسم. ايبو چوكوڤ عارف دان فهم، جك ساي ڤولڠ ك كامڤوڠ، سيمهاونيا ايبو اكن مڽدياكن ايكن تروبوق بكر بوات ساي، بياساڽ ڤد وقتو ماكن تڠهاري.

اوڤس، ساي تيدق برنية ممنجڠكن چريتا تنتڠ نفسو ترهادڤ تروبوق بكر دان اير اسم. اي سقدر لونترن مقدمة اونتوق ساي هانتركن مقصود يڠ لبيه ترسيرت درڤد اڤ يڠ ترسورت درڤد چريتا ايكن تروبوق بكر اين.

اي جوڬ بوكن سهاج تنتڠ ايكن تروبوق، تتاڤي ايكن-ايكن يڠ لاين جوڬ يڠ دماكن اوليه مأنسي. ايكن كمبوڠ، ايكن بيليس، ايكن باول، ايكن ڤاري، ايكن سياكڤ، ايكن ايت، ايكن اين، دان سباڬايڽ. ماله لبيه عموم سموا جنيس ماكنن يڠ داتڠڽ درڤد اير; اير لاوت اتاو اير سوڠاي.

ڤينديق كات، سموا مأنسي سوك ماكن ايكن سباڬاي سومبر ڤروتيئن يڠ اوتام. ايكن يڠ كيت بلي د كداي، د ڤاسر دان د مان-مان ساج دڠن موده كيت اكن منچوبا ڤلباڬاي ريسيڤي اونتوق مماسقڽ مڠيكوت نفسو دان سليرا كيت. دمي ممنوهي راس سداڤ يڠ كيت نعمتي.

نامون، ڤرنهكه كيت برفيكير جاوه باڬايماناكه ايكن يڠ سداڤ كيت ماكن ايت سمڤأي كڤد كيت؟ يا، دڠن موده كيت بوليه منجواب بهاوا دڠن دويت يڠ كيت اد، كيت بلي ساج ايكن اڤ يڠ كيت سوك د كداي، د ڤاسر اتاو د ڤاسراي.

بتول، اي بوكنله جواڤن يڠ ساله تتاڤي اونتوق توجوان اين ماريله سام-سام كيت رينوڠكن لبيه جاوه سديكيت بهاوا ايكن يڠ كيت بلي د ڤاسر دان د كداي ايت تنتوله داتڠڽ دري ڤمبوروڠ-ڤمبوروڠ ايكن; ڤمبوروڠ ايكن ڤولا ممڤروليهڽ درڤد نيلين. كاتله بڬيتو.

ڤرنهكه كيت برفيكير دان ممبايڠكن باڬايمانا كسوسهن دان كسوكرن سڠ نيلين برتوڠكوس-لوموس دان برتاروڠ ڽاوا د لاوتن يڠ دالم سمات-مات اونتوق ممبريكن كيت ايكن يڠ سڬر دان سداڤ ستله كيت مماسقڽ دڠن ڤلباڬاي ريسيڤي هيبت دان سداڤ چيڤتأن كيت؟

سكالي فيكير، موڠكين كيت تيدق ڤرلو براس اڤا٢ ڤون ترهادڤ نيلين يڠ تورون ك لاوت منچاري ايكن ايت. اڤله يڠ هندق كيت قيصهكن اتاو كيت سوسهكن دڠن كهيدوڤن سڠ نيلين يڠ جاوه درڤد كيت ايت. ايت سوده توڬس دان تڠڬوڠجواب نيلين ايتله. ايتله كرجا يڠ دڤيليهڽ. موڠكين ايتله يڠ كيت فيكير ترهادڤ سڠ نيلين.

سبنرڽ، جاوه درڤد ايت كيت سباڬاي مأنسي تيدق داڤت هيدوڤ سنديرين. الله سبحان وتعالى منجاديكن كيت دڠن سڬالا كلمهن دان ككوراڠن كران هاڽ دي يڠ مها بسر دان مها ڤركاس.

جوسترو، سباڬاي مأنسي اوسهله كيت براس ايڬو دان برلاڬق بهاوا كونونڽ اڤ سهاج يڠ كيت ميليكي دان ڤروليهي د دنيا اين اداله حاصيل قدرة دان اوسها كيت سمات-مات. تيدق. ڤندڠله لبيه جاوه دان لواس. يا، كيت موڠكين برجاي اتس اوسها دان قدرة كيت، تتاڤي سموا اوسها دان قدرة كيت ايت بركاءيتن دڠن اورڠ لاين.

كيت موڠكين برجاي منجادي سساورڠ يڠ ڤنتيڠ، بركواس دان كاي. نامون، ڤنتيڠڽ كيت كران اد اورڠ لاين د باوه كيت. بركواساڽ كيت كران كيت اد اورڠ يڠ دڤرتڠڬوڠجوابكن دان كيت كاي كران كيت بروروسنياڬ دڠن اورڠ لاين; كيت تيدق كاي دڠن سنديريڽ.

اوليه ايت، سباڬاي مأنسي سلالوله برشكور دان برتريما كاسيه. اينله يڠ هندق كيت انجوركن سبنرڽ دان اسلام ساڠت ممنتيڠكن كونسيڤ شكور اين.

جوسترو، كالاو كيت براس سداڤ مماكن ايكن تروبوق بكر برسام چيچه اير اسم، كنڠ-كنڠ دان ايڠت-ايڠتله كڤد سڠ نيلين يڠ تربكر كوليتڽ دجامه منتاري كران منچاري دان منداتڠكن ايكن تروبوق ايت كڤد كيت.

KEDAI ORANG, KEDAI KITA

د مليسيا، اورڠ سلالوڽ مڠڠڬڤ اورڠ ملايو تيدق ڤنداي بركداي اد برنياڬ. تتاڤي كالاو سبوت اورڠ چينا، مك كيت سموا اكن برستوجو بهاوا اورڠ چينا ڤنداي برنياڬ. سسوڠڬوهڽ ايت هاڽله اڠڬڤن دان ڤرسيڤسي سهاج.

حقيقتڽ، هاري اين اد اورڠ ملايو يڠ برنياڬ، اد اورڠ چينا يڠ برنياڬ دان اد اورڠ اينديا يڠ برنياڬ. سموا بڠسا برنياڬ. سؤال جنيس ڤرنياڬان، سؤال سكالا ڤرنياڬانڽ كچيل اتاو بسر، ايت سؤال يڠ لاين ڤولا. ڤينديق كات، سموا اورڠ دان سموا قوم برنياڬ دان بوليه برنياڬ.

سبب ايتله رسول الله سللا اللهاو الايهي والسلام منجوستيفيكاسيكن بهاوا 9/10 ﴿90%﴾ درڤد سومبر رزقي اداله برڤونچا درڤد ڤرنياڬان. والاوڤون سساورڠ ايت موڠكين بكرجا د ڤجابت اتاو د سواتو شريكت سواستا، سبنرڽ سچارا تيدق لڠسوڠ جك دليهت دري اكتيۏيتي شريكتڽ، دي جوڬ سبنرڽ سداڠ برنياڬ.

اڤ يڠ ساي هندق سنتوه د سيني اياله چارا اورڠ كيت ﴿ملايو-اسلام﴾ اين برنياڬ. سستڠه درڤد كيت چوكوڤ ڤانتڠ اڤابيلا كيت بركداي اتاو برڬراي سچارا برسبلاهن دان بردكتن. باڬيڽ، سأوله-اوله ايت اكن منوتوڤ ڤينتو رزقيڽ. سأوله-اوله، بركداي دان برڬراي سچارا بردكتن دان برسبلاهن ايت اكن مڠڬڠڬو "ڤريوق ناسي" سساورڠ.

كيت سلالوڽ ماره اڤايلا اد اورڠ لاين ممبوك ڬراي برسبلاهن ڬراي اتاو كداي كيت. كيت لبيه ماره كالاو بارڠ جوالنڽ ڤون همڤير سام دڠن بارڠ جوالن كيت. ماله، بوكن سهاج ماره، تتاڤي ممباوا دان ملارت-لارت ڤولا دڠن ايموسي يڠ لاين دان منجادي دڠكي، ايري هاتي دان دندم. ماله دالم كيس-كيس يڠ ايكستريم دان ملمڤاو، اد ڤولا اورڠ يڠ ترڬاماق ملاكوكن خرافت دان ڤربواتن شرك سڤرتي مڠڬوناكن بوموه، تڠكل، ڤلاريس دان سباڬايڽ.

ڤدحال، كيت سنديري ڤرنه مليهت اد سبواه سهاج كدايماكن د ساتو-ساتو تمڤت، نامون تيدق اد اورڠ يڠ داتڠ ك ڬراي ترسبوت اتاو ساڠت بركورڠن اورڠ يڠ مڠونجوڠي كداي ترسبوت.

كيت جوڬ ڤرنه مليهت سيتواسي اد باڽق كداي سڤرتي كداي ماكن، ڬراي بواه-بواهن يڠ بردرتن د تڤي جالن، نامون سمواڽ ڤنوه دڠن كونجوڠن اورڠ راماي. سموا كداي دان ڬراي منداڤت ڤلڠڬنڽ ماسيڠ-ماسيڠ.

جادي، رزقي كيت دالم بركداي دان بيڬراي بوكنله دتنتوكن اوليه فكتور اورڬ لاين ممبوك كداي برسبلاهن دڠن كداي كيت. رزقي يڠ مطلق اداله اتس ككواسأن دان كتنتوان الله سبحانه واتءالا. تيدق ڤرلو بوموه، تيدق ڤرلو تڠكل، تيدق ڤرلو ڤلاريس.

اوسهاڽ اداله دڠن مڽدياكن بارڠن جوالن اتاو ممبري ڤرخدمتن يڠ ترباءيق. إخلاص. كيت موڠكين بوليه ممبواتكن ڬراي كيت لبيه مناريق دڠن مڠڬوناكن كرياتيۏيتي يڠ كيت اد. أومڤامڽ موڠكين دڠن چارا كيت مڠهياس ڬراي اتاو كداي كيت. موڠكين جوڬ دڠن ڬنجرن ديثكاون اتاو ڤروموسي. موڠكين جوڬ دڠن خدمت دان لاين يڠ باءيق. اتاو اڤ سهاج يڠ ممبوليهكن كيت بوات اصلكن ڬراي اتاو كداي كيت كليهاتن مناريق دان ايستيميوا.

ڤوكوقڽ رزقي ستياڤ درڤد كيت سوده دجنجيكن اوليه الله. بتولكن نية، إخلاصكن ڤرخدمتن، ان شاءالله اكن اد كبركتنڽ.

DUIT CAP KAPAL LAYAR

دويت اتاو واڠ روڤاڽ منجادي "كواس" يڠ ساڠت بسر دالم كهيدوڤن د دنيا اين، كيني. سهيڠڬ كران "ككواسأن دان كبسرنڽ"، دويت دأڠڬڤ سڬالا-ڬالنيا ايايت سباڬاي ڤرانتارا اونتوق منداڤت دان ممڤروليه سڬالا-ڬالنيا. سهيڠڬ اورڠ كادڠكالا لوڤا دان تڠڬلم لنتس مڠڠڬڤ اڤ ساج يڠ دلاكوكن اداله اونتوق دويت. سڬالا-ڬالنيا كران دويت!

سهيڠڬاكن جوڬ، دويت درڤد ڤرانتارا اونتوق منچاڤأي اتاو منداڤتكن سسواتو، دويت جوڬ برتوكر منجادي متلامت. يا، متلامتڽ اداله دويت دان واڠ. اڤ ساج يڠ دي لاكوكن، اداله اونتوق منداڤتكن دويت سهاج. هاڽ ايت سهاجله دلاكوكن. بواتله اڤ ڤون دان كاتله اڤ ڤون، اصلكن اي منداتڠكن دويت، مك دي اكن ملاكوكنڽ.

د سيني ساي تيدق اكن ممبيچاراكن دويت سباڬاي متلامت اتاو كناڤ اورڠ منجاديكن دويت سباڬاي متلامت. چوما كالي اين ساي هاڽ ماهو مليهت دويت سباڬاي سبواه كاڤل لاير يڠ برلاير د سبواه لاوتن. ساي ڤرنه برسام دڠن سأورڠ تبليغ. ڤڠالمن بركريتا دڠنڽ همڤير سيڤروح هاري ممبواتكن باڽق ڤركارا يڠ ساي داڤت بلاجر دڠنڽ. ڤنداڠن دان ڤنداڤتڽ تنتڠ دويت سوڠڬوه ممبري كسن كڤد ساي سهيڠڬ ساي ماهو منچوريتكنڽ د سيني.

كاتڽ ديري كيت ﴿مأنسي﴾ اين عبارت كاڤل لاير سهاج دان دويت اتاو واڠ ايت عبارت اير لاوت. كاتڽ، ڤرهاتيكن باڬايمانا كاڤل برلاير د لاوتن. ڤرهاتيكن باڬايمانا ڤراهو اتاو سمڤن برلاير د سوڠاي-سوڠاي. ڤراهو، سمڤن، فيري، موتوربوت اتاو كاڤل تيدق داڤت برڬرق تنڤا اير. بڬيتوله كهيدوڤن ڤد ماس كيني.

دالم كهيدوڤن ڤد ماس كيني كيت ممرلوكن دويت اتاو واڠ. سڤرتي كندرأن-كندرأن اير يڠ دسبوتكن تادي، اي تيدق داڤت برڬرق جك تياد اير، سام جوڬله دڠن كهيدوڤن يڠ موڠكين سوكر هندق دتروسكن جك تيدق اد دويت.

چوما، كات ڤڠامال تبليغ تادي ليهت جوڬ سباڽق مان اير يڠ دڤرلوكن اونتوق برڬرق. كالاو كيت هاڽ سمڤن اتاو ڤراهو سهاج، كيت موڠكين تيدق ممرلوكن اير يڠ باڽق اونتوق برڬرق، ماله كيت جوڬ موڠكين تيدق داڤت ممباوا سمڤن اتاو ڤراهو ك تڠه لاوتن ﴿يڠ ايرڽ باڽق﴾ كران موڠكين سمڤن اتاو ڤراهو ترسبوت هاڽ اكن كارم سهاج ننتيڽ.

تتاڤي، كاڤل لاير اتاو كاڤل مودن يڠ بسر-بسر ماس كيني، سوده تنتو اي ممرلوكن اير يڠ لبيه باڽق اونتوق برڬرق. كاڤل يڠ بسر ايت تيدق داڤت برڬرق جك اي هاڽ د سوڠاي اتاو تاسيق يڠ كچيل سهاج. دڠن كاڤسيتيڽ يڠ بسر اي ممرلوكن رواڠ يڠ لواس، بسر سرتا اير يڠ باڽق دان دالم.

جوسترو، كالاو كيت تاڽكن كڤد ديري كيت، ادكه كيت دان كهيدوڤن كيت اين هاڽ سڤرتي سبواه سمڤن، ڤراهو، راكيت اتاو كاڤل؟ معنىڽ كيت تاڽكن كممڤوان كيت سوڤاي كيت يڠ مننتوكن كواڠن هيدوڤ كيت، بوكنڽ كواڠن يڠ مننتوكن هيدوڤ كيت.

كالاو كيت هاڽ سمڤن اتاو ڤراهو، بوات اڤ كيت مڠمبيل ريسيكو برلاير د لاوتن يڠ دالم دان لواس كران اخيرڽ موڠكين موت ساج يڠ كيت تمڤه. كالاو دالم هيدوڤ كيت ميمڠ كيت مڠنداليكن كاڤل-كاڤل يڠ بسر ايايت ممڤوڽاءي ڤرنياڬان يڠ بسر، مك لايكله كيت بلاير د لاوتن يڠ لواس دان دالم ايت.

فلسفه درڤد تمثيلن كندرأن اير دڠن كوانتيتي اير اين ممبريكن كيت ابراه دان ڤڠاجرن بهاوا كيت تيدق سمستيڽ ممرلوكن واڠ يڠ ترلالو باڽق دالم هيدوڤ كيت. اي برڬنتوڠ كڤد كڤرلوان دان كممڤوان كيت اونتوق منروسكن هيدوڤ ايت سنديري. كيت سنديري يڠ ڤرلو مننتوكن جالن دان چارا اونتوق كيت بلاير اتاو برادا د اتس اير ايت. كالاو كيت هاڽ مڠيكوت اير اتاو مڠيكوت اروس، ايتله يڠ سريڠ ممباوا كيت كڤد جالن يڠ سست دان اخيرڽ كيت منجادي كارم دان لمس.

سام اد سمڤن، ڤراهو، راكيت، موتوربوت، كاڤل لاير، كاڤل دان سڬالا ماچم كندرأن اير يڠ لاين، اي تتڤ برهادڤن دڠن اروس، ڬلورا اتاو اومبق. اين چابرن بردويت! دالم برسمڤن اتاو برڤراهو د سوڠاي-سوڠاي، كيت سلالوڽ مڠلق منوڠكه اروس كران كيت تاهو ڤنت، ڤايه دان سوسهڽ اونتوق مڠنداليكن ڤراهو اتاو سمڤن دالم كادأن منوڠكه اروس. لاينله كالاو كيت ممڤوڽاءي انجين يڠ تيدق ممرلوكن قدرة كيت اونتوق مندايوڠ. كاڤل د لاوتن جوڬ برهادڤن دڠن ڬلورا دان اومبق. اد كالنيا اومبق منجادي بسر ماله منجادي تسونامي سهيڠڬ كاڤل-كاڤل بسر جوڬ بوليه منجادي كارم.

جادي، بڬيتوله واڠ اتاو دويت دالم كهيدوڤن كيت اين. ماريله كيت مليهت كڤرلوان كيت كڤد دويت اتاو واڠ ايت دالم كونتيك س ممهمي بهاوا كيت اداله ساله ساتو كندرأن اير ترسبوت دان كيت سنديري يڠ ڤرلو مننتوكن باڽق مان اير يڠ كيت ڤرلوكن اونتوق منجاديكن كندرأن اير كيت برڬرق. سلواس مان دان سدالم مان رواڠ يڠ كيت ڤرلوكن اونتوق كيت برڬرق؟

ادكه كيت اين هاڽ سبواه راكيت، سبواه سمڤن اتاو ڤراهو، توڠكڠ، كاڤل نيلين اتاو كيت اداله كاڤل بسر لاڬي مودن سڤرتي تيتنيچ، ستار كرواسي اتاو اڤ؟ سيسوده كيت ممستيكن كيت اداله كندرأن اير يڠ مان ساتو، مك برتاڽ ڤولا اكو اين سسواي اونتوق برڬرق اتاو بلاير د مان؟ ادكه اكو هاڽ سسواي د سوڠاي سهاج؟ اتاو اكو هاڽ سسواي د ڤيڠڬير ڤنتاي سهاج اتاو اكو ميمڠ بوليه برڬرق د لاوتن يڠ لواس دان دالم؟

كالاو كيت داڤت منجواب سموا سؤالن ايت دڠن باءيق دان كيت ممهمي ابراه اين، ان شاءءالله كيت اكن لبيه تنڠ دان برلاڤڠ دادا كران ڤوكوقڽ كيت تاهو اڤاكه يڠ كيت ماهو اتاو توجو دالم كهيدوڤن د دنيا اين.

كتيك منوليس ارتيكل اين، ساي تريڠت كڤد دويت لاما يڠ دسبوت، "دويت چڤ كاڤل لاير".